fbpx

Dış Ticaret Kurumsal Eğitimler

GENEL PORTFÖY (Sıralama, alfabetik dizine göredir)

 1. Akreditifte ICC-UCP 600 Uygulamaları (8 saat)

2. Çağdaş Büro Elemanı ve Yönetici Asistanı Eğitimi (16 saat)

3. Deniz Ticaret Hukuku ve Deniz Taşımacılığında Sigorta (8 saat) (Müşterek Avarya ve York Anvers Kuralları dahil)

4. Dış Ticaret İhtisas Eğitimleri / Kurumun Talebine Göre (6-16 saat aralığında)

5. Dış Ticaret İngilizcesi (32 saat)

6. Duygusal Zekâ (6 saat)

7. Eğitimcilerin Eğitimi (6 saat)

8. Etkin Sunuş Teknikleri (4 saat)

9. Firma İçi ve Dışı İletişim; İnsan Kaynakları Yönetimi (8 saat)

10. Genel Dış Ticaret Öğretisi (64 saat)

11. Gündem Hazırlama ve Toplantı Yönetimi (4 saat)

12. Hukuksal Sorunlarda İz Sürme (8 saat)

13. ICC-INCOTERMS 2010: Hukuki ve Sigortacılık Bağlamında Analiz (10 saat)

14. ITC-Model Contracts (10 saat) (İngilizce Metin Üzerinden “Mal Satış, Temsilcilik, Distribütörlük vb.” Sözleşme Analizi)

15. İş Planı Yapmak ve Uygulamak (6 saat)

16. İş Yaşamında Beden Dili ve Sosyal Davranış (4 saat)

17. Kambiyo Uygulamaları (6 saat)

18. Kamu Kurumları İle İlişki Yöntemi ve Yönetimi (6 saat)

19. Konuşma, Sunum ve İkna Yöntemleri (8 saat)

20. Kriz Yönetimi – Risk Yönetimi (6 saat)

21. Kurum Çalışanları ve Moral-Motivasyon (6 saat)

22. Kurumsal Kültür / Takım Ruhu / Meslektaşlık (6saat)

23. Kuvvet (SWOT) Analizi ve Strateji Üretme (6 saat)

24. Liderlik ve Yönetim Becerisi (8 saat)

25. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (10 saat)

26. Örneklerle Mevzuat Deşifre Teknikleri (6 saat)

27. Pazarlamada Jack Trout-Al Ries Öğretisi (8 saat) (Karl von Clausewitz’in “Savaş Üzerine” adlı eseri temelinde)

28. Satın Alma Organizasyonu (8 saat)

29. Sözleşme Hukuku ve Herkes İçin Sözleşme Düzenleme Yöntemleri (8 saat)

30. Stres Yönetimi (4 saat)

31. Sürdürülebilirlik İçin Temel Yöntemler (4 saat)

32. Telefonda İletişim ve Etkileşim (4saat)

33. Terim “Terminoloji” Uzmanlığı (8 saat)

34. Ticari Müzakere Teknikleri (6 saat)

35. Toplam Kalite Yönetimi ile Kurumsallaşma (6 saat)

36. Ulusal ve Uluslararası Şirket Evlilikleri (6 saat)

37. Uluslararası Ticarette Pazarlama, Ürün ve Sektör Bilgisi (12 saat)

38. Yatırım Teşvik Uygulamaları (10 saat) (Yatırım Teşvik Sisteminin “İhracat, İthalat ve Yabancı Sermaye” ile İlişkisi)

39. “Yenilik Kavramı”, Kurumsal Yapıya ve Ürüne Yansıtılması (4 saat)

40. Zaman Yönetimi (4 saat)

AÇIKLAMALAR:

 1. Her bir program için içerik bilgisi ekte yer almaktadır.

2. İlgi duyulan eğitimin, ders saatleri itibariyle konu başlıklarını havi müfredatı ayrıca takdim edilecektir.

3. Eğitimlerin, birbirleriyle ilgilendirilmesi ve kombine edilerek verilebilmesi imkanı da bulunmaktadır. Örneğin; “Gündem Hazırlama ve Toplantı Yönetimi” (4 saat) eğitimi ile “Stres Yönetimi” (4 saat) eğitiminin kombine edilerek, bu iki eğitimin 6 veya 8 saatlik tek bir eğitim konsepti olarak bir arada verilmesi mümkündür.

4. Dersler, “hafta içi-hafta sonu / gündüz-akşam” seçeneklerine göre günde 2, 3 veya 4 saat olarak verilmektedir.

5. Konular uygulama ağırlıklı formatlanmış olup, PowerPoint desteğinde işlenmektedir.

6. İnteraktif metod teşvik edilmekte ve katılımcılar bu yönde cesaretlendirilmektedir.

7. Eğitim bitiminden itibaren, TDV eğitimcileri ve TDV, fahri danışmanlık hizmeti vermektedir.

8. Talep edilmesi halinde, TDV uzmanları, eğitim verilen kurumların ve üniversitelerin konferans, seminer, panel, mesleki sohbet vb. toplantılarına katılmaktadırlar.

9. Eğitimler, kurumların gösterecekleri yerlerde veya TDV Merkez Binası (Çayyolu-Ankara) ve TDV İstanbul Ofisi’nde (Osmanbey-İstanbul) verilmektedir.

 

EĞİTİM KONULARI HAKKINDA İÇERİK BİLGİSİ

Akreditifte ICC-UCP 600 Uygulamaları (8 saat)

Dış ticarette ödeme şekilleri arasında, uygulamada en karmaşık yapıya sahip olan akreditif konusu, Uluslararası Ticaret Odası’nın UCP 600 kuralları çerçevesinde, uygulama örnekleriyle anlatılmaktadır. Bu çerçevede, akreditifin açılmasından ödemenin yapılmasına kadar olan süreç ile akreditif-konşimento/belgeler-sözleşme eksenindeki hassas dengeler üzerinde özellikle durulmaktadır.

Bu öğretiyi alanlar, banka ile, karşı firma ile, taşımayı üstlenen firma ile ve benzeri kurumsal yapılarla olan ilişkilerde çok daha rasyonel ve yapıcı iletişim kuracaklardır.

Çağdaş Büro Elemanı ve Yönetici Asistanı Eğitimi (16 saat)
Kamu sektörü ve özel sektörde “büro elemanı” ile özellikle “yönetici asistanı” unvanı, özellikle son yıllarda sıkça rastlanılan bir iş pozisyonu haline gelmiştir. Bu elemanların, çağdaş gereklere göre yetiştirilmeleri ise, işin temelini oluşturmaktadır. Bu noktada, bu elemanların İngilizce, hukuk, genel iktisat ve benzeri alanlarda en temel bilgilerle, deyim yerindeyse “nosyon seviyesinde” donanmaları, iş ortamında farklı bir konuma gelmelerini, şahsi başarıları yanında çalıştıkları kurumların başarılarını da sağlayacaktır. Küçük bir örnek: Bir büro elemanının ve yönetici asistanının Tebligat Kanunu’nun temel prensiplerini bilmesi (veya bilmemesi) firma için yaşamsal sonuçlar doğurabilecektir.

Deniz Ticaret Hukuku ve Deniz Taşımacılığında Sigorta (8 saat)
(Müşterek Avarya ve York Anvers Kuralları dahil)
Deniz Ticaret Hukuku, 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu’nun 471 maddelik bölümünde düzenlenmektedir. Dünya toplam ticaretinin % 80’i; Türkiye dış ticaretinin % 55’i deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de gerek üniversite eğitimi, gerekse uygulama, açık söylemek gerekirse deniz ticaretinin bu önemine paralel bir görünüm arz etmemektedir. Örneğin; sürastarya, donatan, demuraj, çatma, müşterek avarya gibi, deniz ticaretinin temel kavramları, mesleği dış ticaretçilik olanların büyük bir bölümü tarafından, bunların hukuksal sonuçları bir yana, kavramsal karşılıkları olarak dahi bilinmemektedir.

Eğitim, bu eksikliğin giderilmesi yanında, örneğin konşimentonun düzenlenmesi ve işlevi de dahil olmak üzere, deniz ticareti ve deniz taşımacılığının hemen hemen tüm konularında donanım sağlanmak üzere formatlanmıştır.

Dış Ticaret İhtisas Eğitimleri / Kurumun Talebine Göre  (6-16 saat aralığında)
Mevzuat ve buna bağlı olarak uygulama yapısı, son derece geniş bir alanına yayılmış bulunan dış ticaret (veya uluslararası ticaret) ile ilgili “Dahilde İşleme Rejimi”, “Vergi, Resim, Harç İstisnaları”, “Türk Eximbank’ın Sunduğu İmkanlar ve Uygulama”, “Belgeler ve Doldurulma ve Kontrol Yöntemleri”, “İhracata Devlet Yardımları”, “Yatırımlarda Devlet Yardımları” ve daha bir çok ihtisas konusu, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaç duymaları gereken öğretilerdir.

Bu alanlarda eğitim alanlar, kendilerini, hiç şüphesiz ki daha “dış ticaretçi” hissedeceklerdir.

Dış Ticaret İngilizcesi (32 saat)
Öncelikle vurgulamak istediğimiz husus şudur: Dış Ticaret İngilizcesi Eğitimi’nin, “Business English”le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Dış Ticaret İngilizcesi’nde, bir iş adamının, fuar ziyaretleri, müzakereleri, bankalardaki temasları, sözleşme düzenlerken yaptığı çalışmalar gibi konular İngilizce olarak işlenirken, yaklaşık 1.000 dış ticaret terimi de aktarılmaktadır. Örneğin, bavul ticaretinin “luggage trade” olmadığı, “suitcase ttrade” hiç olmadığı, iyi bir dış ticaretçinin buna “shuttle trade” dediği anlatılmaktadır.

Duygusal Zekâ (6 saat)
Zekâ konusu, muhtemelen Einstein ile tavan yapmış ve takip eden yıllarda, deyim yerindeyse “yeni zekâ” arayışları içine girilmiş, 1980’ların ortasında “Emotional Intelligence” (Emotional Quotient-EQ) ortaya atılmış ve tutmuştur. EQ öğretisi,  genellikle “empati, duyguları ifade etme ve anlama, mizacı kontrol etme, bağımsızlık, uyum sağlayabilme, beğenilme, kişiler arası sorunları çözme, sebat,  sevecenlik, nezaket, saygı…” gibi kavramların anlatılması alt yapısına dayandırılmaktadır. Bu öğreti verilirken başarının IQ’dan ziyade EQ’dan geçtiği  konusu işlenmektedir. Kuram, yani EQ’nun daha önemli olduğu savı doğrudur.  Ancak IQ’suz EQ ne kadar prim yapar? Eğitimimiz karma bir model oluşturarak konuyu işleme temeli üzerine oturtulmuştur.

Eğitimcilerin Eğitimi (6 saat)
Vakfımız, yoğun ve geniş ölçekli alan çalışmaları sonucunda, herkesin dillendirdiği teorik bir yaklaşım olarak değil, aynı zamanda uygulamada duyulan kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak “Eğitimcilerin Eğitimi” konusuna özel bir önem vermektedir. Bu alandaki eğitim ihtiyacının giderek daha da arttığı, YÖK de dahil olmak üzere ilgili kurum ve kişiler tarafından dillendirilmektedir.

Etkin Sunuş Teknikleri (4 saat)
Teknolojinin bugün geldiği noktada “sunum” başlı başına bir öğreti dalı olmuş bulunmaktadır. Önemli olan nokta ve soru şudur: “Sunumda etki nasıl sağlanacaktır?”. Bunun yanında sunumu destekleyen materyalin nasıl kullanılacağı da son derece önemlidir. Sunumun monotonluktan çıkarılması için hangi teknikler ve programlar kullanılmalıdır? Süre ne kadar olmalıdır? Bunların hepsi etkin bir sunuşun anahtarlarıdır. Muhataplar nezdinde ilk etkinin olumlu bir biçimde yaratılmasının yolu, bir ölçüde sunuş tekniğinizin sağlamlığından da geçmektedir.

Eğitim, tüm bu sorulara ve daha fazlasına cevap verecek şekilde formatlanmıştır.

Firma İçi ve Dışı İletişim; İnsan Kaynakları Yönetimi (8 saat)
Diğer bazı konularla ilintisi olduğu düşünülebilirse de, bu başlık altında özel bir   eğitimin portföyümüzde bulunmasına özen gösterilmiştir. Zira, kamu olsun, özel       sektör olsun, kurumsal verimliliğin önündeki ciddi engellerden biri de, başlıkta   birkaç kelime ile ifade edilen konulardaki eğitim, daha doğru bir ifadeyle alışkanlık,  refleks ve hatta gelenek noksanlığıdır. Eğitimimiz, iç ve dış iletişimdeki,  “adamsendecilik” başta olmak üzere, konuya ilişkin temelleri işlemekte; paralel bir  şekilde, insan kaynakları yönetimini de, rasyonellik ve verimlilik bazında  aktarmaktadır.

Genel Dış Ticaret Öğretisi (64 saat)
Bu eğitimle, Türkiye’nin dış ticaretine, uygulamayı bilen gerçek anlamda donanımlı elemanlar kazandırılması temel amaçtır. Bu öğreti sözleşme hazırlanmasından dahilde işleme rejimine; ödeme şekillerinden haksız rekabet uygulamalarına kadar, olabilecek en geniş yelpazede verilerek, katılımcıların kendilerini “dış ticaretçi” hissetmeleri sağlanmaktadır. Müfredat içinde hemen hemen tüm konular işlenmekte; mevzuatın, uygulamanın en önemli anahtarı olduğu vurgulanmaktadır.

Gündem Hazırlama ve Toplantı Yönetimi (4 saat)
Kamu, özel sektör ayrımı olmaksızın, iş yaşamındaki en büyük zaman kayıpları, yanlış gündem hazırlama (veya hiç gündem hazırlamama) ve aynı kapsamda değerlendirilebilecek, toplantı yönetimindeki irrasyonel tutum ve davranışlardan kaynaklanmaktadır. On-onbeş dakikada bitebilecek toplantılar bile, konu kaymaları ve konu sapmalarına, toplantı yönetimindeki sıkıntıların da eklenmesi nedeniyle saatleri bulabilmektedir.

Eğitim, ülkemizdeki bu genel sorunun akılcı yöntemlerle en aza indirilmesi amacına yönelik olarak ayrıntılandırılmıştır.

Hukuksal Sorunlarda İz Sürme (8 saat)
Hangi alanda olursa olsun, mevzuatın “iz sürerek” çözümü, kurumlarımız için, hukuki yardımın alınmasında “ortak dil” bağlamında günümüzün ve geleceğin “olmazsa olmazlarından” bir olmuştur. Bu eğitimde, çeşitli mevzuat hükümlerinden örnekler verilerek “diğer yasalara, ek ve listelere yapılan atıfların önemi” vurgulanmakta ve uygulamayı çözmenin yolunun buradan geçtiği üzerinde durulmaktadır.

ICC-INCOTERMS 2010: Hukuksal Değerlendirme ve Sigortacılık Bağlamında Analiz (10 saat)
Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Ticaret Odası (ICC), 1936 yılından bu yana, dünya mal ticaretindeki teslim şekillerini, başka bir değişle “satıcının teslim yükümlüğünün hangi anda bittiğini, alıcının teslim alma yükümlülüğünün ise hangi anda başladığını”, Incoterms (International Commercial Terms) adı altında kurallara bağlamaktadır. Son dönemde onar yıllık aralarla Incoterms 1990, 2000 ve 2010 olarak revize edilen bu kurallar, uluslararası ticarette hukuki sonuçlar doğuran konuların başında gelmektedir. Sigorta konusunu da teslim şekillerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek gerekmekte ve bu öğretinin kombine bir şekilde verilmesinde fayda ve zorunluluk bulunmaktadır.

ITC-Model Contracts (10 saat)
(İngilizce Metin Üzerinden, Mal Satış, Temsilcilik, Distribütörlük vb. Sözleşme Analizi)
İlgili çevrelerce yapılan tahminlere göre, 20 trilyon dolara yaklaşan dünya ticaretinin yaklaşık yarısı sözleşmeye dayanmaktadır. Bunun, düz bir mantıkla rakamsal karşılığı, yüzbinlerce, hatta milyonlarca “sözleşme”ye denk gelmektedir. Mal satış sözleşmeleri yanında ortaklık, temsilcilik, distribütörlük gibi anlaşmalar da dikkate alındığında işin hacmi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz, dış ticarette önemli mesafeler almış olmakla beraber, özellikle KOBİ’lerimiz, sözleşme konusunda “karşı tarafın” yönlendirmesine maruz kalmaktadır.

TDV bu “açığın”, 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin konulduğu 2023 yılına kadar en aza indirilmesinin bir devlet politikası olmasını tercih etmekte, bu eğitimle de bu ve benzer politikalara destek olmayı amaçlamaktadır.

İş Planı Yapmak ve Uygulamak (6 saat):İş dünyamız, iş akışında düzen ve disiplin konusuna giderek daha fazla önem vermektedir. Bazı Avrupa Birliği projelerinde de, son zamanlarda “İş Planı” konusunun işlendiği görülmektedir. Bu eğitim, sadece özel sektör için değil, kamu sektörü için de “iş akışında akılcılık” bağlamında fark yaratacak, kurumsal yapıları güçlenecek, başta zaman tasarrufu olmak üzere önemli yan kazanımlar edineceklerdir.

İş Yaşamında Beden Dili ve Sosyal Davranış (4 saat)
Beden dili, gerçeği ifade etmek gerekirse, abartılı öğreti teknikleriyle belli ölçülerde yıpratılmış bir eğitim dalı haline gelmiştir. Konu, muhakkak ki çok önemlidir. Ancak, -herkesin kullandığı ifadeyle söyleyelim- “küreselleşen dünyada”, beden dili konusunun uluslararası bir yaklaşımla işlenmesi ve öğretilmesi kaçınılmaz bir gerek haline gelmiştir. Daha açık bir ifadeyle, bir Türkün beden dili, bir Almanın beden diliyle, bir Latin ülkesi vatandaşının beden dili bir Uzak Doğulu’nun beden dilinden önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu alanda, evrensel boyutta “genel geçer” kurallar oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla eğitimimiz, bu farklı ve renkli yapı dikkate alınarak verilmektedir.

Kambiyo Uygulamaları (6 saat)
Şubat 2008’de Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı’nda yapılan bir değişiklikle, ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilme zorunluluğunun kaldırılmasını takiben, “kambiyo öğretisine gerek kalmadığı” şeklinde, Vakfımız tarafından çok yanlış bulunan bir görüş oluşmuştur. Ancak, gerek TPKK mevzuatında, gerekse buna bağlı TCMB’nin efsane I-M sayılı Genelgesi’nde, kambiyo işlemleri, dövizler, kıymetli taşlar ve daha bir çok konuyla ilgili hükümler, uygulamayı yönlendirecek şekilde geçerliliklerini korumaktadır.

Bu eğitimimiz, ekonomi faaliyetleri içinde olan, dış ticaret yapan, yatırıma yönelen firmalarımız ve kişiler için, yukarıda çizilen çerçevede müfredatlandırılmıştır.

Kamu Kurumları İle İlişki Yöntemi ve Yönetimi (6 saat)
Özel sektör firmalarımızın sıkıntı çektikleri konulardan biri de, kamu ile iletişimdir. Bürokrat yaklaşımı, çekinceleri, hangi konuda inisiyatif alabilecekleri, hangi konularda “üstlerine” sorma ve onlardan talimat alma ihtiyacı duyacakları, mevzuata bakış açıları, mevzuatı yorumlama yöntemleri, yazılı başvurularda tercih ettikleri yazı içeriği, kendileriyle görüşme olanakları veya olanaksızlıkları; kısacası genel yönelim ve yöntem, bu eğitimin temel konularıdır. Amaç, özel sektör-kamu ilişkilerinde rasyonelleşmenin mümkün olan en üst seviyelere çıkarılmasıdır.

Konuşma, Sunum ve İkna Yöntemleri (8 saat)
Bu eğitimimiz “Etkin Sunum Teknikleri” eğitimimizin tamamlayıcısı, onun bir üst eğitimi olarak tasarlanmıştır. Ek olarak, eskilerin “hitabet” dedikleri konuşma ve   ikna yöntemleri de işlenmektedir. Görsel malzemeli konuşma, görsel malzeme  olmaksızın konuşma; küçük gruplara hitap etme, kalabalık gruplara hitap etme gibi  alt ayırımlarda verilen eğitim; ikna konusunda da “bire bir ikna”, “birden fazla     muhatabın iknası” gibi çeşitlemelerle işlenmektedir.

Kriz Yönetimi – Risk Yönetimi (6 saat)
Kamuda ve özel sektörde (hatta çekirdek ailelerde) kriz ve risk yönetimi önem     kazanan yaklaşım tarzlarından biri olmuştur. Bu iki konuyu bir arada işlememizin     nedeni, aralarında bir “sebep-sonuç” ilişkisi olduğundandır. İyi bir risk yönetimi  olduğu takdirde, kriz ihtimallerini minimize etmiş olacağımızdan, bu iki konunun  mutlak surette birlikte tartışılmalı ve öğretisi de birlikte verilmelidir. Risk yönetimi  olayın gerçekleşmesinden önce, kriz yönetimi ise olayın gerçekleşmesinden sonra   yürütülen süreçlerdir. Eğitimimiz bunun ayırdında olarak içeriklendirilmiştir.

Kurum Çalışanları ve Moral-Motivasyon (6 saat)
Ülkemizde, aileden ve ilk eğitim yıllarından gelen sıkıntılardan biri de moral ve motivasyonun, maalesef ters bir şekilde çalışması, çalıştırılmasıdır. “Ters” ifadesiyle   neyi kast etiğimizi, basit olarak şu tümceyle vurgulayabiliriz: “Daha iyi olabilirdi!”. Bunu söyleyen kişi, karşı tarafı takdir ettiğini zannederken, aslında motivasyon  bozucu bir yaklaşım içinde olduğunun farkında değildir. Niyetimiz, kötü çıkmış bir  işe de “Aferin!” dedirtmek değildir. Ama “kötü olmuş” derken bile motive edebilmektir.

Eğitimimiz, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarında  “Takdir, övgü, motivasyon” gibi, insani yönleri de olan yaklaşımlarda kurumsal bir yapı sağlamaya yöneliktir.

Kurumsal  Kültür / Takım Ruhu / Meslektaşlık (6 saat)
Kamu kurumları olsun, özel sektör kuruluşları olsun, ülkemizde eksikliği hissedilen alışkanlıklardan biri de kurumsal kültür noktasında belirginleşmektedir. Bu sıkıntının kaynağına inildiğinde “meslektaşlık” olgusunda yaşanan sıkıntılarla karşı karşıya gelinmektedir. “Meslektaşlığı” benimseyememe durumu bir sorun olarak kendini göstermekte ve bu sorun, domino taşı etkisiyle kurumsal kültürü inşa edememeye kadar gitmektedir. Buna, çeşitli boyutlarda “gelenek yaratamama” da eklenince, kurumsal kültür iyiden iyiye çıkmaza girmektedir.

Kuvvet (SWOT) Analizi ve Strateji Üretme (6 saat)
Şirketler için stratejik planlar yapmak ve uygulamak, kurumsallaşma ve işlerin genişletilmesi bağlamında önemlidir. Bu, firmanın iç disiplini ve iş disiplini açısından, çağdaşlaşmanın da bir ön koşuludur. Kuvvet analizleri, strateji üretmek açısından genellikle başvurulan bir yöntemdir. Bir firmanın veya bir işin, kuvvet analiziyle röntgeninin çekilmesi ve bulgulardan stratejik planlar üretilmesi, başarının % 51’i olarak görülmelidir. Geri kalan % 49’luk bölüm ise bu stratejilerin kararlıkla uygulanmasıdır. Bu noktada sorun, stratejik planların gerçekçi olması, yani uygulanabilir olmasıdır.

Eğitim, özetlenen bu çerçevede formatlanmış olup, örnek analizler ve stratejik planlarla desteklenmektedir.

Liderlik ve Yönetim Becerisi (8 saat)
“L’etat c’est moi” (Devlet benim / XIV. Lui) demek, liderliğin şanından olsa bile liderlik midir? Eğitimimizi en özlü ifade eden tümce budur. Liderliğin, yöneticiliğin  de ötesinde bilgi alt yapısından geçtiği, bilgisi sağlam olanların liderliğe  soyunabileceği, liderlik vasıflarının ancak bu aşamada tartışılabileceği ve geliştirilebileceği hususları eğitimimizin temel eksenidir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (10 saat)
“İkiz” eğitimlerden bir de “Lojistik” ve “Tedarik Zinciri Eğitimi”dir. Bazı durumlarda, Tedarik Zinciri Eğitimi, “Lojistik”ten ayrı olarak da verilmektedir. Ancak Vakfımız, “Tedarik Zinciri” konusunun, Lojistik Eğitimi’nin en teknik alt başlıklarından biri olduğu noktasından hareketle, bu iki eğitimi birlikte vermenin daha doğru ve  öğretme-öğrenme ahengine daha uygun düşeceğini düşünmüştür.

Şunu da belirtmekte fayda bulunmaktadır: “Lojistik”, gerek ülke içi, gerekse daha ziyade dış ticaret alanında bir “fenomen” haline gelmiş bulunmaktadır. Ancak bu olgu, maalesef hala “taşımacılıkla” eş anlamlı bir biçimde algılanmakta ve hatta öğreti bu şekilde verilmektedir. TDV ise, lojistik öğretisini, tüm sektörleri  kapsayacak bir ortak paydada vermekte, daha da önemlisi, lojistik, üretimden malın alıcıya teslimi ve teslimden sonraki hizmetleri de kapsayacak bir biçimde işlenmektedir.

Örneklerle Mevzuat Deşifre Teknikleri (6 saat)
Ülkemizde on yıllar boyunca “kara kaplı” veya “mevzuat hazretleri” gibi ifadelerle iyiden iyiye soğutulduğumuz ve içinde “genelgeler, tebliğler, yönetmelikler, kararnameler, kanun hükmünde kararnameler, kanunlar, milletlerarası antlaşmalar” gibi parçacıkların yer aldığı sepetin genel adı olan mevzuat, hemen  söyleyelim “ilmi simya” değildir. Eğitimimiz, adından da anlaşılacağı üzere, mevzuatı “çözme” yani deşifre edebilme konusunda ip uçları vermekte, hatta ip uçlarından da öteye sağlam bir nosyon kazandırmaktadır. Amacımız, hukukçu  olmayanların, hukukçularla konuşurken “anlama ortamının” geliştirilmesidir.

Pazarlamada Jack Trout-Al Ries Öğretisi (8 saat)
(Karl von Clausewitz’in “Savaş Üzerine” adlı eseri temelinde)

Dünya genelinde onlarca, hatta yüzlerce farklı bakış açısıyla pazarlama öğretisi verilmektedir. Küresel pazarlama guruları olarak kabul edilen Jack Traut ve Al Ries, pazarlamaya, bir Prusyalı general olan Karl von Clausewitz’in penceresinden, onun “Savaş Üzerine” (Vom Kriege; On War) adlı taktik ve strateji kitabından alıntılarla bakmaktadırlar.

Özel bir pazarlama öğretisi verilen bu eğitimde, genel pazarlama ilkelerine de, doğal olarak değinilmektedir.

Satın Alma Organizasyonu (8 saat)
Satın alma eylemi, satma fiilinin tam tersi olduğuna göre, aslında satmaya ilişkin öğretilerin tersten okunması, satın alma konusunda da, en azından bir strateji üretilmesine imkan sağlayacaktır. Eğitimimiz, vurgulanan bu esastan yola çıkılarak hazırlanmış olup, tedarikçilerin bulunmasından, nakliye, sigorta gibi evrelerden sonra malın depoya girmesine kadar geçen süreç işlenmektedir.

Sözleşme Hukuku ve Herkes İçin Sözleşme Düzenleme Yöntemleri (8 saat)
“Sözleşme”, hukukçular dışındaki tüm kesitler için adeta bir “tabu” niteliğindedir. Esasen, internet çağının oldukça içlerine girdiğimiz 21. yüzyılda, internetten, her alanda “tip sözleşmeler” bulunup kağıda dökülebilecek ise de; eksik olan, bu tip sözleşmelerin içinin makul ve mantıklı bir biçimde doldurularak ayakları yere basan metinler haline getirilmesidir.

Bu eğitim, alınacak taleplere göre sektörel bazda da (örneğin; iş, inşaat, eğitim vb. alanlar) verilebilecektir.

Stres Yönetimi (4 saat)
Konu, ilk bakışta, hiç şüphesiz ki tıp ilminin ilgilendiği bir konu olarak algılanmaktadır, bu algılama da kesinlikle doğrudur. Ancak, gerçek yaşamda, örneğin bir iş toplantısında, çoklu müzakere ortamında, zamana karşı yapılan bir çalışmada, amirin memurla, memurun amirle olan ilişkisinde, kamu  kurumlarındaki temaslarda stres yönetimi nasıl olmalıdır? Eğitimimiz bu bazda inşa     edilmiştir. Dolayısıyla onlarca vak’a, simule edip incelenmektedir.

Sürdürülebilirlik İçin Temel Yöntemler (4 saat)
Kamu ve özel sektörümüzün aşmakta güçlük çektiği engellerden biri olan ve soyut  bir kavram olarak algılanan “sürdürebilirlik”, somut bir müfredatla, anlaşılabilir ve        uygulanabilir bir biçimde anlatılabilecek bir öğretidir. Eğitimimiz, konunun  soyutluğunu dengeleyecek bir içerikle hazırlanmıştır. Diğer eğitimlerimizde olduğu  gibi, özellikle bu eğitimimizde interaktif katılım öncelikli ilkelerdendir.

Telefonda İletişim ve Etkileşim (4 saat)
Bugün gelinen noktada klasik bir eğitim başlığı gibi görülse de, Vakfımızın eğitim konseptinde bu konu, işin “konuya hakimiyet, Türkçenin doğru kullanılması,  hitapta ölçü, sabır” gibi geleneksel öğretisi yanında; “genel kültür, mizah yeteneği”  gibi destek unsurlarıyla da zenginleştirilmekte ve bu suretle farklı bir “Telefonda  İletişim ve Etkileşim” eğitimi ortaya çıkmaktadır.

Terim “Terminoloji” Uzmanlığı (8 saat)
Tüm iş alanları için geçerli olmak üzere, o alanın terim bilgisi ve terminolojisi, o işi meslek edinenleri “vezir” de “rezil” de edebilmektedir.  Bu bakımdan, önümüzdeki dönemde, tüm branşlar için terim bilgisinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Yönelim o yöndedir ve o yönde de devam etmelidir. Bir meslek sahibinin, uğraştığı konu ile ilgili terimleri  % 80-85 arasında bilmesi kötü; % 86-90 arasında bilmesi “orta”, % 91-95 arasında bilmesi “iyi”, % 96-100 arasında bilmesi ise “çok iyi” olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler aynı zamanda o kişilerin mesleki notları olarak da kabul görmektedir.

Verilen bu eğitim, meslek sahiplerinin “çok iyi”ye ulaşmalarını amaçlamaktadır.Genel “Terim Uzmanlığı” yanında, aynı eğitim branşlar itibariyle de verilmektedir.

Ticari Müzakere Teknikleri (6 saat)
Ticari ilişkilerde, olumlu veya olumsuz anlamda “işi bitiren” beceri, bilgi alt yapısının sağlamlığına ek olarak “müzakere yeteneği”dir. Bu saptama, devletlerarası ilişkiler için geçerli olduğu gibi, firmalar arası ilişkilerde de aynı ağırlıkta geçerlidir. Müzakeredeki deneyim veya deneyimsizlik, olmayacak işi oldurur veya olacak işi çıkmaza sokar. Dolayısıyla müzakeredeki olumlu performans, mesleki başarıyı taçlandıran bir olgu olarak görülmelidir.

Bu eğitim, ticari ilişkilerde firmalarımızı bir “tık” yukarıya taşıyacaktır.

Toplam Kalite Yönetimi ile Kurumsallaşma (6 saat)
Toplam Kalite Yönetimi, kitabi ifadesiyle “müşteri beklentisinin aşılmasını  hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve  iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunu  spordan bir örnekle desteklemek gerekirse, Hollanda Milli Futbol Takımı’nın  1970’lerde oynadığı, her oyuncunun, oynanan futbolun kalitesine doğrudan katkı sağladığı ve bu nedenle seyir zevki yüksek “Total Football”a benzetmek  mümkündür. Eğitimimiz de, Hollanda’nın total futbol örneğinden yola çıkılarak,  “total hizmet sağlanması” olgusuna odaklanmıştır.

Ulusal ve Uluslararası Şirket Evlilikleri (6 saat)
İç ve dış ticaretin bugün geldiği noktada şirket birleşmeleri, en güncel konulardan biri konumuna gelmiştir. İster firmaların içine düştükleri sıkıntılar, ister büyüme arzuları, ister sinerji arayışları; hangi sebeple olursa olsun, “şirket birleşmeleri” firmalarımızın akıllarının bir kenarında bulunması gereken bir olgudur. İhtiyaç duyulur veya duyulmaz “tedbiri elden bırakmamak ve hazırlıksız yakalanmamak” lazımdır. Eğitimimizin temel felsefesi budur.

Uluslararası Ticarette Pazarlama, Ürün ve Sektör Bilgisi (12 saat)
Tarihsel süreç içinde bu konu, üniversitelerde dört yıl eğitimi verilen, gençlerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarında yoğun bir biçimde tercih ettikleri bir dal olmuştur.

TDV’nin, uluslararası ticaret uygulamalarındaki bilgi birikimi ve bu alandaki eğitim deneyimleri desteğinde hazırladığı program, genel pazarlama kültürü yanında aktif pazarlama yöntemleri, stratejik planlar, pazarlama gurularının öğretileri gibi konularla zenginleştirilen bir içerikle uygulanmaktadır.

Yatırım Teşvik Uygulamaları (10 saat)
(Yatırım Teşvik Sisteminin “İhracat, İthalat ve Yabancı Sermaye” ile İlişkisi)
“Yatırım” konusu, genellikle ihracatla irtibatlandırılmadan işlenen önemli bir ekonomi pratiği öğretisidir. Ancak, Vakıf olarak, yatırım teşviklerinin, ihracattan da öteye, ithalat ayağı da dahil olmak üzere, dış ticaretle ilgilendirilmeden  anlatılmasının önemli bir eksiklik olduğunu düşünmekteyiz. Hatta, gerçek anlamda  bir “yatırım teşviği eğitim paketi”nin, yabancı sermaye ile de kombine edilerek  anlatılması, Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikaları açısından, kaçınılmazdır.

Bu eğitimimiz, özetle izah edilmeye çalışılan bu çerçevede verilmektedir.

“Yenilik Kavramı”, Kurumsal Yapıya ve Ürüne Yansıtılması (4 saat)
“Inovasyon”, son on beş yıldır en çok dillendirilen, adına fuarlar açılan, danışmanlık hizmeti verilen bir alan olmuştur. Artık ülkeler, yeniliğin ikiz kardeşi olan Ar-Ge’ye ayırdıkları bütçelerin GSYİH’ya olan oranlarının yükseklikleri ile anılmaktadırlar. Yenilik ve yenilikçilik, en çok kabul gören girişimcilik teorilerinden birinin sahibi olan Avusturyalı ekonomist Joseph Schumpeter’in de olmazsa olmazları arasındadır. Yenilikte önemli olan “yaratıcılık” ve bu yaratıcılığın kurumsal yapıya ve üretime nasıl adapte edileceğidir.

Verilen eğitim, işte tam bu noktaya odaklanmakta, bir yandan kurumsallaşma işlenirken, diğer yandan o kurumun ürettiği hizmetin veya malın sunumundaki yenilikler irdelenmektedir.

Zaman Yönetimi (4 saat)
Zamanın kıymetinin bilinmediği bir ülkede “Zaman Yönetimi”, içeriği itibariyle değil, ancak öğretilmesi en zor konulardan biri belki de birincisidir. Geniş bir yelpazede baktığınızda, latince “pacta sunt servanda” olarak ifade edilen “sözde durmak”tan başlayıp, çok farklı boyutlara gidebilen bu öğretinin algılanıp uygulanması, ülkemiz pratikleri açısından, iletişim teknolojisinin gelişmesiyle bir ölçüde yönetilebilir noktalara gelmişse de, sorun,  yine de büyüktür. Eğitimimiz, yurt dışı gerçekler de dikkate alınarak, zaman kullanımımızı disipline etmek odağına hedeflenmiştir.

asexon.com
1
×
Merhaba,
size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bana yazmak için WhatsApp ikonuna bir kez tıklayınız.


* Önemli Not:
- Vakfımıza WhatsApp Araması ile ulaşılamamaktadır.
- Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında iletişime geçiniz.