Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Açıklamalar

Türkiye ve Almanya geleneksel ticaret partnerleridir. Türkiye, uzun yıllardan beri olduğu gibi, 2014 yılında da en çok Almanya’ya ihracat yapmıştır. Türkiye toplam ihracatı 158 milyar dolar olan 2014 yılında Almanya’ya 15 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. İthalatta ise Almanya, Rusya ve Çin’den sonra, Türkiye’nin 3. büyük tedarikçisi konumundadır. 2014 rakamlarıyla, Türkiye’nin toplam 242 milyar dolarlık ithalatı içinde 22 milyar dolarlık pay Almanya’ya aittir. Her iki ülkenin karşılıklı yatırımları da yine kayda değer seviyelerdedir. Bu büyüklük, her iki ülkenin binlerce firması tarafından sağlanmaktadır. Aynı zamanda, Almanya’da Türkler tarafından kurulmuş bulunan firmaların da genel hacim içindeki payları önemli boyutlardadır. Bu tablo içinde, her iki ülke arasında yılda on binlerce işlem (transaksiyon) olmaktadır. Bu yoğun iş akışında şüphesiz ki, Türkiye’deki firmaların Almanya, Almanya’daki firmaların da Türkiye’deki uygulamaları yeterince bilmemeleri, bazı iletişim zorlukları, buna bağlı olarak vakit kayıpları ve her şeyden önemlisi sağlıksız ve sıkıntılı iş ilişkilerinin ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır. İşte, TDV-SABEL işbirliği, Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin uygulama bilgisine dayanan rasyonel bir alt yapıyla sürmesi ve geliştirilmesi fikrinden kaynaklanmıştır. Arzulanan ve hedeflenen “her iki ülke girişimcilerinin ve iş insanlarının aynı mesleki paydada ve dilde birleşmeleri” olarak özetlenebilir.

Amaç:
1. Türkiye-Almanya arasındaki ihracat ve ithalat ilişkilerin için uzman yetiştirmek
2. Türkiye-Almanya arasındaki ticaret için akılcı bir altyapı oluşturmak
3. Kültürel ve ticari iletişim için sağlam bir temel yaratmak
4. Ticaret hacmini geliştirmek

Hedef Gruplar:
1. Almanya ile ticaret yapan Türk firmaları, Türkiye ile ticaret yapan Alman firmaları çalışanları
2. Dış ticaret alanında uzmanlaşmak isteyenler
3. Türkiye-Almanya dış ticaretinde kendi işlerini kurmak isteyenler

Toplam süre: 3 Hafta – Günde 8 Ders (Bir ders 45 dakikadır)
Toplam ders: 120 ders (80 ders uluslararası ticaret uygulamaları; 40 ders Türkiye İhracat ve
ithalat düzenlemeleri ve uygulamaları)
Ders saatleri: 08.30 -15.30 (Pazartesi – Cuma)
Eğitim dili: Almanca

Müfredat, aşağıdaki başlıklarla, Türkiye-Almanya ilişkileri ön planda tutularak formatlanmıştır:
Birinci hafta:
– Genel Ekonomi ve Dış Ticaretin Genel İlkeleri
– İşletme ve Genel İlkeler
– Hukuk ve Dış Ticaret
– ”Soft Skills”
– Farklı Kütürlerde İlişkiler

İkinci hafta:
– Dış Ticaret
– Lojistik
– Yatırım ve Finansman
– İş İngilizcesi

Üçüncü Hafta
– Ekonomik, Ticari ve Hukuki Değerlendirmeler
– Vaka Analizleri
– Uluslararası Ticarette Başarı için öneriler ve İpuçları

Fiyat: 990 .-Euro (KDV/MwSt dahil)
Başvuru Formu: Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız  (15 Haziran 2015 gününden itibaren)
Başvuru Formunu lütfen aşağıdaki adrese iletiniz:
Sabel Akademie
Schwanthalerstr. 51
80336 München
Kursa Türkiye’den katılacaklar için not: Lütfen Sayın Özge BULDUR (Türkçe) veya Sayın Ömer Berki (Türkçe-Almanca) ile 0090-312-235 65 10 telefon numarası üzerinden temasa geçiniz.

Kurslara katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir
* Almanya’dan katılacaklar için:
– En az Real veya Wirtschaftschule’nin bitirilmiş olması
– En az 18 yaşında olmak
* Türkiye’den katılacaklar için:
– Almanca bilmek (Orta seviye veya daha yukarı seviyede)
– En az Lise veya Meslek Lisesi’nin bitirilmiş olması
– En az 18 yaşında olmak
– Türkiye’den kurslara katılmak isteyenlerin önce Türk Dışticaret Vakfı’nın Ankara’daki merkeziyle temas kurmaları gerekmektedir.
– Önemli not: Münih’e geliş-dönüş masrafları, bilet ücretleri, vize ücretleri, konaklama masrafları gibi harcamalar kurs ücretine dahil olmayıp, bu harcamalar kursa katılanlar tarafından karşılanacaktır.
– Vizenin alınması ve konaklama yerinin temini konusunda yardımcı olunacaktır.

Eğitim Metodu:
– Uygulama ağırlıklı öğreti
– Vak’a analizleri
– İnteraktif yaklaşım

Eğitim Materyali:
– Derslerin PowerPoint’leri
– Uluslararası kurum ve kuruluşların doküman ve formları

Eğitmenler:
– Uluslararası ticarette deneyimli SABEL ve TDV eğitmenleri

Derslerin en az % 80’ine katılanlara “SABEL-TDV Alman-Türk Dış Ticaret Uzmanı Sertifikası” verilecektir.

Amaç:
1. Türkiye-Almanya arasındaki ihracat ve ithalat ilişkilerin için uzman yetiştirmek
2. Türkiye-Almanya arasındaki ticaret için akılcı bir altyapı oluşturmak
3. Kültürel ve ticari iletişim için sağlam bir temel yaratmak
4. Ticaret hacmini geliştirmek

Hedef Gruplar:
1. Almanya ile ticaret yapan Türk firmaları, Türkiye ile ticaret yapan Alman firmaları çalışanları
2. Dış ticaret alanında uzmanlaşmak isteyenler
3. Türkiye-Almanya dış ticaretinde kendi işlerini kurmak isteyenler

Tarih: Ekim 2015’ten başlamak üzere her zaman
Toplam süre: En az 2 – en fazla 6 ay (Süre, öğrencinin ders izleme yoğunluğuna ve temposuna göre 2 ila 6 ay arasında değişecektir)
Eğitim dili: Türkçe
Kurssprache: Türkisch

Müfredat, aşağıdaki başlıklarla, Türkiye-Almanya ilişkileri ön planda tutularak formatlanmıştır
UZAKTAN EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Girişimcilik
2. Dış Ticarete Nasıl Başlamalı
3. Türkiye ve Dünyada Dış Ticaretin Gelişimi
4. Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar
5. Nasıl İhracatçı – İthalatçı Olunur?
6. İhracat Sistemimiz ve İhracat Türleri
7. İthalat Sistemimiz ve İthalat Türleri
8. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
9. Ekonomik Entegrasyonlar ve Dünya Ticaret Örgütü
10. Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği
11. Serbest Ticaret Anlaşmaları
12. GTİP ve İstatistiklerden Yararlanma
13. Yazışmalar
14. Dış Ticarette Riskler
15. Sözleşme, Anlaşmazlık, Tahkim
16. Ürün Bilgisi
17. Uluslararası Pazarlama
18. E-Ticaret
19. Serbest Bölgeler ve Avantajları
20. Teslim Şekilleri
21. Ödeme Şekilleri
22. İhracatın Teşviki (Genel)
23. İhracatta Devlet Yardımları
24. Türk Eximbank Uygulamaları
25. Alternatif Finansman Araçları
26. Yatırım Teşvikleri ve Devlet Yardımları
27. Dış Ticarette Standartlar
28. Fikri Mülkiyet Hakları, Marka, Patent
29. Gümrük İşlem Süreci
30. Dahilde İşleme ve Vergi Resim Harç İstisnaları – KDV İadesi
31. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
32. Nakliye ve Lojistik
33. Navlun ve Sigorta
34. Fiyat Teklifi
35. Baştan Sona Dış Ticaret
36. Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB Ekonomik ve Ticari İlişkileri (Gümrük Birliği)
37. Karşılıklı Yatırımlar ve Antlaşmaların Önemi
38. Türkiye’de ve Almanya ile AB’de Yapısal Oluşum ve Mevzuat
39. Türkiye ve Almanya’da Pazarlama ve İletişim Stratejileri
40. Türkiye-Almanya ve AB Ticaretinde Finansman Olanakları. Euler-Hermes Olanakları

Fiyat: 230.-Euro (KDV/MwSt ve eğitim materyali gönderme masrafları dahil)
Taksitli ödeme: 5 Taksit: 240.-Euro (48x 5) | 9 Taksit: 252.-Euro (28 x 9)
Başvuru Formu: Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız  (15 Haziran 2015 gününden itibaren)
Başvuru Formunu lütfen aşağıdaki adrese iletiniz:
Türk Dışticaret Vakfı
Ankaralılar Cad. No:5
Çayyolu 06810 Ankara
Tel  : +90 312 235 65 10
Faks: +90 312 235 65 15
E-Mail: info@tdv.org.tr
TDV: www.tdv.org.tr

Kurslara katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir
– En az Real veya Wirtschaftschule’nin bitirilmiş olması
– En az 18 yaşında olmak

– 1. Aşama: Videolar (Her bir konunun başında o konuya giriş ve alıştırma mahiyetinde 15 ila 30 dakika arası videolu öğreti)
– 2. Aşama: Basit animasyonlu “eğitmen-öğrenci” diyaloğu metinleri
– Tek bir ekranın anlayarak okuma süresi, öğrencinin konsantrasyonuna göre 3-6 dakikadır.
– Toplam ekran adedi: Yaklaşık 1.200 adet
– Quizler: Öğrencilerin öğrendiklerini kontrol edebilmeleri için 5 sorulardan oluşan toplam 75 quiz.
– Son sınav: 50 soru
– Eğitim esnasında, katılımcılar, sorularını ve sorunlarını e-posta veya telefonla TDV’ye yöneltebilirler.
Eğitim materyali:
– Derslerin PowerPoint’leri
– Dış Ticaret mevzuatı kitabı (1.100 sayfa)

Eğitimi başarıyla bitirenlere “SABEL-TDV Alman-Türk Dış Ticaret Uzmanı Sertifikası” verilecektir.

Amaç:
1. Türkiye-Almanya arasındaki ihracat ve ithalat ilişkileri için uzman yetiştirmek
2. Türkiye-Almanya arasındaki ticaret için akılcı bir altyapı oluşturmak
3. Kültürel ve ticari iletişim için sağlam bir temel yaratmak
4. Ticaret hacmini geliştirmek

Hedef Gruplar:
1. Almanya ile ticaret yapan Türk firmaları, Türkiye ile ticaret yapan Alman firmaları çalışanları
2. Dış ticaret alanında uzmanlaşmak isteyenler
3. Türkiye-Almanya dış ticaretinde kendi işlerini kurmak isteyenler

Toplam süre: 10 Hafta / 20 gün (Cumartesi ve Pazar günleri)
Ders saatleri: 09.30 – 13.15 arasında günde 4 ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders kompozisyonu: Eğitim 80 dersten oluşmaktadır. 64 ders ,Uluslararası Ticaret“ genel öğretisi, 16 saat
Türkiye-Almanya Dış Ticaret ve Karşılıklı Yatırım İlişkileri“ öğretisidir.
Eğitim dili: Türkçe

1.HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dışticaret
10.30 – 11.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dışticaret
11.30 – 12.15 : Dış Ticaret Terminolojisi ve “Terim Uzmanlığı”
12.30 – 13.15 : Dış Ticaret Terminolojisi

Pazar
09.30 – 10.15 : İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
10.30 – 11.15 : İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
11.30 – 12.15 : İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
12.30 – 13.15 : Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon / Haksız Rekabet / Önlemler

2. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
11.30 – 12.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

Pazar
09.30 – 10.15 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010
10.30 – 11.15 : İhracatta Alternatif Finansman Araçları (Faktoring, Forfaiting v.b.)
11.30 – 12.15 : Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı -İthalatçı ve Banka)”
12.30 – 13.15 : Dış Ticaretin Finansmanı II
(Hükümet İhracat Programları / Alıcı Kredileri, Sendikasyon Kredileri v.b.)

3. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
10.30 – 11.15 : İhracatta Devlet Yardımları I
11.30 – 12.15 : İhracatta Devlet Yardımları II
12.30 – 13.15 : KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

Pazar
09.30 – 10.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması (Sevk Öncesi Krediler)
10.30 – 11.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması (İhracata Hazırlık Kredileri)
11.30 – 12.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması (Diğer Kredi Programları)
12.30 – 13.15 : Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması

4. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Uluslararası Pazarlama
10.30 – 11.15 : Uluslararası Pazarlama
11.30 – 12.15 : Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
12.30 – 13.15 : Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

Pazar
09.30 – 10.15 : E-Ticaret Uygulamaları
10.30 – 11.15 : E-Ticaret Uygulamaları
11.30 – 12.15 : E-Ticaret Uygulamaları
12.30 – 13.15 : E-Ticaret Uygulamaları

5. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Kambiyo (döviz) mevzuatının dünü bugünü;
Dış ticarette dövize ilişkin düzenlemeler, Yaptırımlar
10.30 – 11.15 : Kambiyo mevzuatında dış ticaret uygulamaları;
İhracatçı/ithalatçının bilmesi gereken kambiyo operasyonları
11.30 – 12.15 : Yatırım teşvikleri / Dış ticaret firmaları açısından önemi
12.30 – 13.15 : Yatırım teşvikleri / Teşvik belgesi alma süreci

Pazar
09.30 – 10.15 : Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
10.30 – 11.15 : Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
11.30 – 12.15 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

6. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler ve Doldurma Yöntemi (Ticari Belgeler)
10.30 – 11.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler (Resmi Belgeler-Dolaşım Belgeleri)
11.30 – 12.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler (Taşıma Belgeleri)
12.30 – 13.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler (Sigorta Belgeleri; Teşvik Belgeleri)

Pazar
09.30 – 10.15 : Nakliye ve Lojistik
10.30 – 11.15 : Navlun ve Sigorta
11.30 – 12.15 : Dışticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
12.30 – 13.15 : Dışticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

7. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Dahilde İşleme Rejimi / Uygulama Örnekleri / DİR Otomasyonu
10.30 – 11.15 : Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulama Örnekleri
11.30 – 12.15 : İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / İhracatta Vergi, Resim, Harç İstisnaları
12.30 – 13.15 : Geçici İthalat / İhraç Kaydıyla Satış

Pazar
09.30 – 10.15 : “Dışticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Sözleşmeler – ITC Örnek Sözleşme Analizi 1
11.30 – 12.15 : Uluslararası Ticarette Sözleşmeler – ITC Örnek Sözleşme Analizi 2
12.30 – 13.15 : Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

8. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
10.30 – 11.15 : Mali Belgeler ve Mali Defterler
11.30 – 12.15 : Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
12.30 – 13.15 : Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

Pazar
09.30 – 10.15 : Vaka Analizleri (Case study)
10.30 – 11.15 : Vaka Analizleri (Case study)
11.30 – 12.15 : Vaka Analizleri (Case study)
12.30 – 13.15 : Vaka Analizleri (Case study)

9. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Bağlamında Tarihsel Gelişimi (Hansa’dan Bugüne)
10.30 – 11.15 : Türkiye-AB ve Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri (Ek: Gümrük Birliği Analizi)
11.30 – 12.15 : Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri (Sektör ve Ürün Analizi)
12.30 – 13.15 : Türkiye-Almanya Karşılıklı Yatırımlar ve İlgili Antlaşmaların Uygulamadaki Önemi

Pazar
09.30 – 10.15 : Türkiye-AB Ticaretinde Menşe Konusu ve “Telafi Edici Vergi”
10.30 – 11.15 : Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama
11.30 – 12.15 : Türkiye ve Almanya’nın İş Olanakları Açısından Kurumsal Yapısı
12.30 – 13.15 : Almanya Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

10. HAFTA
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Türkiye-Almanya Özelinde Karşılıklı Pazarlama Yöntemleri
10.30 – 11.15 : Türkiye-Almanya Özelinde Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri
11.30 – 12.15 : Türkiye-Almanya Karşılıklı Ticaretinde Finansman
12.30 – 13.15 : Alman EULER HERMES Olanakları

Pazar
09.30 – 10.15 : “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I   (Süreç Simülasyonu ve Analizi)
10.30 – 11.15 : “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II (Süreç Simülasyonu ve Analizi)
11.30 – 12.15 : “Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” I    (Süreç Simülasyonu ve Analizi)
12.30 – 13.15 : “Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” II  (Süreç Simülasyonu ve Analizi)

Fiyat: 1.850.-TL (KDV dahil) (Sadece 64 Saatlik MEB programına katılacaklar için 1.4775. -TL(KDV dahil)
1.850.-TL Taksitli ödeme: 5 Taksit: 1.935 (387x 5) | 9 Taksit: 2.050 (227.7 x 9)
64 Saatlik Eğitim Fiyatı: 1475. -TL(KDV dahil)
1.475. -TL Taksitli ödeme: 5 Taksit: 1.550 (310x 5) | 9 Taksit: 1.650 (183.3 x 9)
Başvuru Formu: Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız  (15 Haziran 2015 gününden itibaren)
Başvuru Formunu lütfen aşağıdaki adrese iletiniz:
Türk Dışticaret Vakfı
Ankaralılar Cad. No:5
Çayyolu 06810 Ankara
Tel  : +90 312 235 65 10
Faks: +90 312 235 65 15
E-Mail: info@tdv.org.tr
TDV: www.tdv.org.tr

Kurslara katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir
* Türkiye’den katılacaklar için:
– En az Lise veya Meslek Lisesi’nin bitirilmiş olması
– En az 18 yaşında olmak
* Almanya’dan katılacaklar için:
– Türkçe bilmek (Orta seviye veya daha yukarı derecede)
– En az Real veya Wirtschaftschule’nin bitirilmiş olması
– En az 18 yaşında olmak

– Almanya’dan kurslara katılmak isteyenlerin önce SABEL Akademie Münih’le temas kurmaları gerekmektedir.
– Önemli not:
1- Ankara veya İstanbul’a gidiş-dönüş masrafları, bilet ücretleri, vize ücretleri, konaklama masrafları gibi harcamalar
kurs ücretine dahil olmayıp, bu harcamalar kursa katılanlar tarafından karşılanacaktır.
Konaklama yerinin temini konusunda yardımcı olunacaktır.
2- 9. ve 10. hafta programlarına katılıp TDV – SABEL Sertifikası alabilmek için ön şart, 1-8. haftada uygulanacak
64 Saatlik programa katılmaktır.

Eğitim Metodu:
– Uygulama ağırlıklı öğreti
– Vak’a analizleri
– İnteraktif yaklaşım

Eğitim Materyali:
– Derslerin PowerPoint’leri
– Uluslararası kurum ve kuruluşların doküman ve formları
– Dış Ticaret Mevzuatı kitabı (1.100 sayfa)

Uluslararası ticarette deneyimli SABEL ve TDV eğitmenleri

Derslerin en az % 80’ine katılanlara “SABEL-TDV Alman-Türk Dış Ticaret Uzmanı Sertifikası” verilecektir.

München. Heute wurde der Kooperationsvertrag zwischen der Türkischen Außenhandelsstiftung Ankara (Türk
Disticaret Vakfi/TDV) und der Sabel Bildungsgruppe unterschrieben. Er sieht die Gründung einer
,TDV- Sabel Außenhandelsakademie“ vor. Eine solche Akademie ist einzigartig und unterscheidet sich von den üblichen Aus- und Weiterbildungen in Bayern. Der Vertrag wurde vom Vorsitzenden der TDV Ankara, Herrn O. Ertugrul Önen und vom Vorstandsvorsitzenden der Sabel Bildungsgruppe Tim Pfaelzer unterzeichnet.

Zielgruppe des Projektes sind junge deutsche und türkische Interessierte, die sich auf den deutsch-türkischen Außenhandel spezialisieren wollen, sich eventuell selbständig machen oder eine Tätigkeit in einem Außenhandelsunternehmen beginnen möchten. Geplant sind ein deutsch-türkisches Präsenzstudium in Ankara und München sowie ein Fernstudium im Bereich der deutsch-türkischen Außenwirtschaft. Das erste Semester wird im September 2015 in München starten.

Drei Wochen lang setzen sich dann die Studierenden mit betriebswirtschaftlichen Fachthemen wie Außenwirtschaft, Finanzierung und Marketing auseinander. Sie lernen gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen des Außenhandels zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei kennen. Daneben intensivieren sie ihr Business-Englisch. Der Unterricht wird von erfahrenen türkischen und deutschen Dozenten gehalten und setzt gute Deutsch- bzw. Englischkenntnisse voraus. Voraussetzung für das geplante Fernstudium sowie das Präsenzstudium in Ankara ist die türkische Sprache.

Mit der Sabel Akademie, Teil der Sabel Bildungsgruppe, hat die TDV Ankara einen Münchner Partner gefunden, der seit mehr als 30 Jahren kaufmännische Weiterbildungen auch auf dem Gebiet des Außenhandels erfolgreich anbietet. Die Türkische Außenhandelsstiftung hat zum Hauptziel die Entwicklung des türkischen Außenhandels. Seit 20 Jahren profiliert sie sich in der Türkei auf dem Gebiet der Beratung von Außenhandelsfirmen und im Bereich der Ausbildung von Außenhandelsprofis. Ihr Zertifikat ist ein gefragtes Gütesiegel in der Türkei.

Dass ein Bedarf der Weiterbildung im Bereich Außenhandel sowohl in Deutschland als auch in der Türkei existiert, demonstriert der Anteil von türkischstämmigen deutschen Unternehmen am Handelsvolumen der Türkei mit ca. 10 Prozent. Die Türkei hat ein Handelsvolumen von 37,9 Mrd. US $. Exporte nach Deutschland nehmen Platz 1 mit einem Volumen von 13,7 Mrd. US $ ein; Importe aus Deutschland nehmen Platz 3 mit 24,2 Mrd. US $. ein.* Momentan gibt es in der Türkei rund 6000 deutsche Firmen, wobei 1500 aus Bayern stammen.**

Zahlen, die für beide Kooperationspartner bei der Gründung einer zukünftigen „TDV Sabel Außenhandelsakademie“ sicherlich eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Man kann also davon ausgehen, dass diese Kooperation sich nachhaltig weiter entwickeln wird.

*TÜIK – Türkisches Statistikamt 2013
** Quelle Türkisches Wirtschaftsministerium

24 Nisan 2015 Cuma 12:04 – Sabel Okullari İle Protokol

Türk Dış Ticaret Vakfı ile (TDV) ile Münih’teki, ”Sabel” Özel Eğtim Grubu Vakfı arasında işbirliği anlaşması protokolü imzalandı

Haber Merkezi – Münih

Türk Dışticaret Vakfı ile Münihteki Sabel Eğitim grubu Vakfı arasındaki işbirliği anlaşmasını (TDV) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Önen ile Sabel Egıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tim Pfalzer imzaladılar.

İmza töreninde (TDV) genel Müdürü Ömer Berki ile TC Münih Başkonsolosluğu’na bağlı Ticaret Ataşesi Dr. Cevdet Baykal hazır bulundular.

İmzalanan işbirliği protokolü ile, iki ülke arasında gerçekleştirilen ticari ilişkilerin rasyonel bazda ve bilgi esasına dayalı, riskleri en aza indirilmesi ortamında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta.

Eğitimle ilgili olarak ta, SABEL ‘TDV’ desteği ile Almanyada, TDV da Sabel desteği ile Türkiye’de iki ülke arassındaki ticaret uygulamalarını, uluslararası ticaret genel kurallarını ” yüzyüze” eğitim yöntemiyle aktaracak. Bunun dışında da SABEL Türkiyede 5 yıldır ”TDV” tarafından yürütülen Uzaktan Uluslararası Ticaret Eğitimini Almanya’da Türk gençlerine ve girişimcilere ulaştıracak.

Protokolü mzalıyan taraflar ”TDV” ile 100 yılı aşkın Münih kentinde faaliyet gösteren Vakıf kuruku ”SABEL” Yönetim Kurulları Başkanları Ertuğrul Önen ile Tim Pfalzer, anlaşmanın Türkiye ve Almanyada yaşıyan her yaştan girişimcimciye sonsuz faydalar sağlayacağı inancını belirttiler.

DER STIFTUNG PRIVATE WIRTSCHAFTSSCHULEN SABEL ve TÜRK DIŞTICARET VAKFI (TDV)
ARASINDA ULUSLARARASI TİCARET EĞİTİMİ ALANINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari bağların kökleri çok eski yıllara dayanmaktadır. Bugün gelinen noktada iki ülkenin toplam ticareti, Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ve 2014 yılı itibariyle 35  Milyar Euro’dur. Bu rakam, Türkiye açısından, Almanya’nın en güçlü ticaret partneri olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda karşılıklı doğrudan yatırımlar, firma satın almaları ve diğer ekonomik ve ticari faaliyetler üst düzeyde seyretmektedir.

Karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin ulaşmış olduğu büyük hacim kapsamında; yazışma, müzakere, sözleşme, banka muameleleri, Eximbank (Almanya için Euler Hermes) uygulamaları, nakliye ve benzeri daha birçok konuda yüzbinlerce, hatta milyonlarca işlem yapılmaktadır. Alman ve Türk firmalarının önümüzdeki onlaca yılda,  bu büyük hacmi daha da ileri götürmeleri, şüphesiz ki, her iki ülkenin de istediği bir hedeftir.

Bu nedenle, karşılıklı ilişkilerin uluslararası ticaret ve doğrudan yatırımlar açısından uzun yıllardır, donanımlı, bilgi alt yapısı sağlam elemanlara duyulan ihtiyacı daha da arttıracağı beklenmektedir.

SABEL ve TDV arasında bugün imzalanan İşbirliği Protokolü ile, iki ülke arasında gerçekleştirilen ticari ilişkilerin rasyonel bir bazda ve “bilgi” esasına dayalı, risklerin minimize edildiği bir ortamda yapılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim konseptinin özeti şöyledir: SABEL, TDV’nin desteği ile Almanya’da; TDV de SABEL’in desteği ile Türkiye’de, Türkiye-Almanya ticaret uygulamalarını, uluslararası ticaretin genel kuralları ve Avrupa Birliği olgusunun gerekleri de dahil olmak üzere, gençlere  tüm yönleriyle, “yüz-yüze eğitim” yöntemiyle aktaracaklardır. SABEL ayrıca, TDV’nin 5 yıldır Türkiye’de yürüttüğü “Uzaktan Uluslararası Ticaret Eğitimi”ni de Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde Türk gençlerine ve girişimcilerine ulaştıracaktır.

Protokolün taraflarından SABEL, yüz yılı aşkın bir süredir Münih kentinde faaliyet gösteren çok önemli bir eğitim merkezidir. Bugüne kadar, aralarında Türklerin ve Türk kökenli gençlerin de bulunduğu on binlerce donanımlı genci çeşitli sektörlere kazandırmıştır.  Protokolün diğer tarafı TDV, Ankara merkezlidir. Diğer çeşitli faaliyetleri yanında Türkiye’de “Dış Ticaret Eğitimini” ilk başlatan kurumdur. Eğitim faaliyetine başladığı 2000 yılından bu yana yaklaşık 9000 elemanı, Türkiye’nin dış ticaret alanında faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçı firmalarına kazandırmış veya onları kendi adlarına girişimci olma yönünde bilinçlendirmiştir. TDV hali hazırda Türkiye’de uluslararası ticaret eğitimini, uygulama ağırlıklı olarak veren en önemli kurum niteliğindedir.

Her iki kurum “Vakıf” formatında örgütlüdür.

SABEL adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tim Pfaelzer; TDV adına Vakıf Başkanı Sayın Ertuğrul Önen tarafından imzalanacak Protokolün, Almanya’daki ve Türkiye’deki her yaştan girişimcilerimize ve dolayısıyla ülkelerimize sonsuz faydalar sağlayacağına olan inancımızı ifadeyle, katılımınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İLETİŞİM – ALMANYA
Dr. Stefan Gewald
E-Mail: gewald@sabel.com
Martina Buchberger
Akademi Yönetim Asistanı
İLETİŞİM – TÜRKİYE
Ömer Berki
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülşah ŞANAL
Yönetim Kurulu Asistanı TÜRKİYE
ULAŞIM – ALMANYA
Unterrichtsräume: Schwanthalerstraße 40, direkt gegenüber des Sabel/GBS- Hauptgebäudes Postanschrift: Sabel Akademie, Schwanthalerstr. 51, 80336 München (Sekretariat im Haus A)
ULAŞIM – TÜRKİYE
Ankaralılar Cad. No:5; Çayyolu 06810 Ankara
Tel : +90 312 235 65 10 Faks: +90 312 235 65 15

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim