Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Açıklamalar

Türkiye ve Almanya geleneksel ticaret partnerleridir. Türkiye, uzun yıllardan beri olduğu gibi, 2014 yılında da en çok Almanya’ya ihracat yapmıştır. Türkiye toplam ihracatı 158 milyar dolar olan 2014 yılında Almanya’ya 15 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. İthalatta ise Almanya, Rusya ve Çin’den sonra, Türkiye’nin 3. büyük tedarikçisi konumundadır. 2014 rakamlarıyla, Türkiye’nin toplam 242 milyar dolarlık ithalatı içinde 22 milyar dolarlık pay Almanya’ya aittir. Her iki ülkenin karşılıklı yatırımları da yine kayda değer seviyelerdedir. Bu büyüklük, her iki ülkenin binlerce firması tarafından sağlanmaktadır. Aynı zamanda, Almanya’da Türkler tarafından kurulmuş bulunan firmaların da genel hacim içindeki payları önemli boyutlardadır. Bu tablo içinde, her iki ülke arasında yılda on binlerce işlem (transaksiyon) olmaktadır. Bu yoğun iş akışında şüphesiz ki, Türkiye’deki firmaların Almanya, Almanya’daki firmaların da Türkiye’deki uygulamaları yeterince bilmemeleri, bazı iletişim zorlukları, buna bağlı olarak vakit kayıpları ve her şeyden önemlisi sağlıksız ve sıkıntılı iş ilişkilerinin ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır. İşte, TDV-SABEL işbirliği, Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin uygulama bilgisine dayanan rasyonel bir alt yapıyla sürmesi ve geliştirilmesi fikrinden kaynaklanmıştır. Arzulanan ve hedeflenen “her iki ülke girişimcilerinin ve iş insanlarının aynı mesleki paydada ve dilde birleşmeleri” olarak özetlenebilir.

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim