fbpx

Eğitmenler

100_0222 HAKAN AKIN
İlk ve orta öğrenimini Kütahya ve İstanbul’da, Lise ve Üniversite öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun oldu. Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir.1985 yılında part-time olarak çalıştığı dış ticaret firmasında, askerlik görevini tamamlanmasından sonra 1996 yılına kadar görev yaptı. Bu dönemde Ankara’nın ilk ithal kömürünün ithali, F16 uçaklarının haberleşme sistemlerinin ithali, Deniz Kuvvetlerine iki adet denizaltının satılması, Ankara doğalgaz sisteminin yurtdışı ortaklarla kurulması gibi projelerde görev aldı. 2004 yılında Anadolu Dış Ticaretçiler Derneğini kurdu. 1996 – 2011 döneminde Türkiye’de 52 ilde, Magosa, Saraybosna, Trablus ve Budapeşte’de çeşitli eğitim ve danışmanlık projeleri gerçekleştirdi. Bu projelerden öne çıkanlardan bazıları, 2004 yılında Kayseri KOSGEB ile beraber 120 saatlik Anadolu’nun ilk dış ticaret elemanı yetiştirme programının gerçekleştirilmesi; 2006 yılında Alman hükümetinin proje kuruluşu olan GTZ ve Alman yatırım bankası KFW’nun organize ve finanse ettiği, Ankara OSTİM’de faaliyette olan 8 KOBİ’nin pazarlama çalışmalarının organize edilmesi ve bu kapsamda ihracatlarının arttırılmasına yönelik olarak yönetim, dış ticaret ve pazarlama fonksiyonlarının geliştirilmesi  projesine tek danışman olarak iştirak edilmesi,  2007 – 2009 yılında Tekstil sektöründe faaliyette bulunan bir işletmenin dış ticaret ve pazarlama çalışmalarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kontrolü amacıyla bir proje hazırlanması ve yürütülmesi; 2012 Ocak ayında Konya’da 32 firmanın dış ticaret Pazar araştırması çalışmalarının organize edilmesi amacıyla Abigem ve MEVKA ile ortaklaşa yürütülen projede eğitmen olarak çalışılması ile daha bir çok dış ticaret ve yatırım eğitim programı ve danışmanlığı faaliyetleridir.Yeni İşimiz Dış Ticaret, Alternatif Para Kazanma Yolları, Dış Ticaret Destekleri, Dış Ticaret Sözlüğü, Konya İli İhracat Raporu, Fethiye İhracata Hazırlık Kitapçığı, yayımlanmış çalışmalarıdır. “Ekonomize” adlı aylık ekonomi dergisinde dış ticaret, yönetim ve genel ekonomi konularında yazmaktadır.


ATTİLA AKKAŞ ATTİLA AKKAŞ
1985 Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü mezunudur. Mesleki deneyimine 1983 yılında BEST Ltd.Şti.’de Pazarlama Müdür olarak başlamıştır. Takiben; BOSS Ltd.Şti. Ankara Bölge Müdürlüğü, PROTEK A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, TİKA Başkanlığı, Kurucu, Bilgi Sistemleri Koordinatörü, OECD nezdinde Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü, Bilgi Sistemleri konusunda serbest danışmanlık çalışmalarının yanı sıra 1996 yılından bu yana halen MBA Uluslararası İş, Bilgi, ve Yönetim Sistemleri A.Ş.’de kurucu, Genel Müdür, Proje Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.


cevdet-baykal

Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL (ANKARA – İSTANBUL)

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde (Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü) yapmıştır. Bilahare Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Sosyal Bilimler Enstitüsü)  İşletme Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından mezun olmuştur. Her iki lisans üstü eğitiminde tezlerini Türkiye’deki KOBİ’ler ve KOBİ’lerin dışa açılması konularında hazırlamıştır.İş hayatına; SSK Genel Müdürlüğünde Almanca Mütercimi olarak başlamıştır. Sınavla girdiği mülga Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında (halen Ticaret Bakanlığı) Uzman yardımcılığı, Dış Ticaret Uzmanı, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. Kurumunda KOBİ biriminin kurulmasını ve 1996 yılının KOBİ yılı olarak kutlanmasının sağlamasının yanında Müsteşar ve Bakan Danışmanlıkları, yurtdışında Türkiye’nin Bonn ve Berlin Büyükelçilikleri ile Düsseldorf ve Münih Başkonsolosluklarında Ticaret Müşavirliklerinde bulunmuş, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda KOBİ’lerle ilgili rapor hazırlanmasında ve Birleşmiş Milletlerin Güney Doğu Avrupa ülkelerine yönelik Girişimciliği Geliştirme İşbirliği Projesi’nde uzman olarak görev yapmıştır.KOBİ’lerle ilgili kurumsal çalışmaları bağlamında,  KOBİ’lerin organize dışa açılmasına yönelik Çok Ortaklı Şirketler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve bunların Kümelenme Modeli ile geliştirilmelerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinde bulunmuştur. İhracatta devlet yardımlarında KOBİ’lerin yapısal sorunlarına öncelik verilmesini sağlamıştır. Çok sayıdaki SDŞ’nin kurulmasında öncülük yapılmasında pay sahibidir. Çeşitli mesleki yayın  kuruluşlarında köşe yazarlığı ve KOBİ’ler başta olmak üzere, dış ticaret konusunda çok sayıda yayımlanmış yazı ve makalelerinin vardır. Ülke genelinde KOBİ’ler konusunda düzenlenen açık  oturum, panel, konferans,  seminer ve eğitim programlarında sunuş yapmıştır. Çeşitli Üniversitelerde öğrenim gören çok sayıdaki master ve doktora öğrencisine de  KOBİ’ler konusunda danışmanlıklarda bulunmuştur.Almanca ile birlikte İngilizce ve Fransızca dillerini yazılı ve sözlü iyi derecede bilmektedir.

 


ömer_berki

ÖMER BERKİ (ANKARA – İSTANBUL)

1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını takiben, 1973’te Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nde memuriyete başlamıştır. 1977 yılında aynı Bakanlığın Dış Ticaret Genel Sekreterliği’ne intisap etmiş; yurt dışında, yaklaşık onüç yıl Stockholm ve Hamburg’ta Ticaret Müşavir Yardımcılığı; Hamburg ve Viyana’da Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliği ve Ticaret Başmüşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda 1990-1993 yılları arasında Personel Dairesi Başkanlığı; İhracat Genel Müdürlüğü’nde çeşitli tarihlerde toplam on yıl müddetle Raportör, Şube Müdürü ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. Memuriyeti süresince ayrıca, Fiskobirlik, Tümosan ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nde Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır. 2004 yılında emekliye ayrılmıştır. Aynı yılın Mart ayında Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, bilahare Yönetim Kurulu Üyesi de olmuştur. Aynı zamanda Ankara Ofis A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. TDV ile Bilkent ve Başkent Üniversitelerin de Dış Ticaret ve Uluslararası Ticaret Hukuku dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


bulent demirbag BÜLENT DEMİRBAĞ
1980 yılı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığında; dış ticaret işlemleri, kambiyo ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılmakta olan denetimlerden sorumlu olarak çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Hollanda Tilburg Üniversitesi’nden “Avrupa Topluluğu Hukuku”; İngiltere – Londra, Westminster Üniversitesi Londra Diplomatik Akademisi’nden “Avrupa Topluluğu Hukuku – Tek Pazar- Uluslararası Ticaret” konularında sertifika sahibidir. 2003-2007 yılları arasında T.C. Taşkent Büyükelçiliği (Özbekistan) Ekonomi Müşavirliği görevinde bulunmuştur. Halen Hazine Başkontrolörü olarak görev yapmaktadır. 2001-2003 yılları arasında MKEK Barutsan A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2003-2007 yılları arasında da merkezi Taşkent’te bulunan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı kapsayan Bölgesel Bankacılık Eğitim Merkezinde Guvernör olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği Hukuku ve Anayasamız; Avrupa Birliğinde Yargı Denetimi; Türkiye’de Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Türk Parasının Kıymetini Korunma Hakkında Mevzuat konularında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir. Evli, bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.


MURAT EVİRGEN

MURAT EVİRGEN (ANKARA – İSTANBUL)

Gazi Üniversitesi Matematik bölümü mezunudur. Sanayici İhracatçı olan EVİRGEN Yönetim kurulu başkanı olduğu , Dimeks Gıda San ve Dış Tic.Ltd. Şti. ile 1974 yılından beri Dış Ticarette çalışmalarına devam etmektedir. Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin kuruluşuna öncülük etmiş olup, Hububat Bakliyat ve yağlı tohumlar İhracatçıları Birliğinin uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Dış ticarete gıda ile başlayan EVİRGEN, paketleme tesisi kurarak ürünlerinin ambalajlı olarak ihracına başlamış , çeşitli gıda ürünlerinin imalatını gerçekleştirmenin yanı sıra fason imalatlar ve daha sonra Tekstil, Kimya, Orman,Makina ve Toprak ürünlerini kapsayan sektörlerde de Dış Ticarete devam etmektedir. Bosna Hersek- Kosova- Makedonya da kurduğu şirketler kanalı ile Birleşmiş Milletler ve Nato ile çalışmalar yapmaktadır..Halen dış ticarete AB,Balkanlar, Rusya, Kazakistan, Özbekistan Çin, Irak Taiwan ile devam etmektedir. Çeşitli iş adamları derneklerinde Yönetim kurulu üyelikleri yapmış, ve Dış ticaretle ilgili yurt içinde ve yurt dışında dış ticaret ve sektörle ilgili konferanslar vermiştir. 34 yıllık Deneyimini değişik eğitim kurumlarında eğitmenlik yaparak, Dış Ticarette uzmanlaşabilmek için çalışmalara katkı sağlamaktadır.


gediz_gulsen1 GEDİZ GÜLŞEN

T.E.D. Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü mezunudur.1987-2016 yılları arasında bankacılık yapmış ve çalışma hayatının tamamında dış ticaret alanında uzmanlaşmıştır. Mesleğine Serbest Bölge Şube Müdürü olarak nokta koymuştur.Dış ticaret ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında muhtelif konferans ve seminerlere katılmış olup, uzmanlık alanında banka içinde mesleğe yeni başlayanlara ve denetim gruplarına uzun yıllar eğitim vermiştir.Halen dış ticaret alanında uzmanlaşmak isteyenlere ve dış ticaret bölümü öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim faaliyetlerine eğitmen olarak katılmakta, dış ticaret firmalarına danışmanlık yapmaktadır.


CAHİT GÖKÇELİK CAHİT GÖKÇELİK
A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. Northeastern Üniversitesinden (Boston, USA) Ekonomi alanında Yüksek Lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 1987-2005 yılları arasında 18 yıl Gümrük Müsteşarlığında çalışmıştır. Bu sure içinde 10 yıl Gümrük Müfettişliği, 5 yıl Daire Başkanlığı ve 3 yıl Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.Dünya Bankası desteği ile yürütülen Gümrük İdaresinin Modernizasyonu projesinde 1997-2002 yılları arasında 5 yıl Proje Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. BİLGE sisteminin oluşturulmasına, yaygınlaştırılmasına ve mevzuat altyapısının hazırlanmasına katkı yapmıştır.Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütürken Gümrük Mevzuatının AB ile uyumlaştırılması çalışmalarını koordine etmiştir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hazırlıklarını yürüten komisyonlarda yer almıştır. Özel sektördeki çalışmasına Ankara merkezli Lojistik ve Gümrük Danışmanlığı firmasında Genel Müdür olarak 2005 yılında başlamıştır. Burada danışmanlık verilen firmaların dış ticaret operasyonlarını yönetmiştir. 2008-2015 yılları arasında sonrasında Kıdemli Müdür ve Principal unvanıyla Deloitte’un Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı bölümünde görev almıştır. 2010 yılları itibariyle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yapmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yürüttüğü IPR Projesinde Key Expert olarak görev almaktadır. Başkent ve Kültür Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamaları dersleri vermiştir. Gümrük ve Dış Ticaret alanında yayımlanmış beş kitabı ile çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Son kitabı “Gümrük ve Dış Ticaret Bilgisi” adını taşımaktadır. Yeminli Mali Müşavir (YMM) Belgesine sahiptir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Belgesine sahiptir. Bağımsız Denetçi Unvanına sahiptir. İyi derecede İngilizce Bilen Gökçelik, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.


NEYLAN BAŞARTAN EGE NEYLAN BAŞARTAN EGE
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat  Fakültesi ve Anadolu Üniveresitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Türiye Kalkınma Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığında 1992–2003 yılları çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Yurt içide ve yurtdışında Dünya Bankası ve Avrupa Birliği projelerinde görevli olarak  çalışmıştır. Halen 1927 kuruluşlu aile şirketinde Dış Ticaret danışmanlığı,gümrükleme ve taşımacılık konusunda çalışmaktadır.


NEYLAN BAŞARTAN EGEMUSTAFA DİK  (ANKARA – İSTANBUL)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur.1985 – 1989 yılları arasında özel sektörde muhasebe ve dış ticaret bölümlerinde çalıştıktan sonra, 1989 – 1991 yıllarında Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinde Muhasebe / Personel Müdürlüğü görevinde bulundu. 1990 yılında 3568 sayılı yasanın çıkması ile beraber Serbest Muhasebesi Mali Müşavir ruhsatını almıştır. 1991- 1992 yıllarında, İhracat Vakfında Muhasebe / Personel Müdürü olarak çalıştıktan sonra, 1993 – 1995 yılları arasında, İhracat Vakfı Genel Sekreterliği görevini vekaleten üstlenmiştir. 1995 yılında, Türk Dışticaret Vakfı ve 1998 yıllında Dünya Türk İşadamları Vakfının kuruluş çalışmalarında bulunmuş ve Genel Sekreter olarak atanmıştır. Halen her iki Vakıfta Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


ALİ YAKAL

ALİ YAKAL

Orta öğrenimini İzmir Saint Jozef ( Fransız )  Ortaokulunda ve takiben İzmir  Atatürk  Lisesi (Fen Bölümü)nde tamamladıktan sonra Ankara  Hukuk  Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır. Ardından İdare Hukuku Alanında Asistanlık ve  Serbest  Avukatlık Çalışmalarında bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  Teşvik  Uygulama, İthalat, İhracat, Avrupa  Birliği, Standardizasyon  Genel  Müdürlüklerinde, Raportör Yardımcısı,  Dış  Ticaret  Uzmanı,  Şube  Müdürü,  Daire  Başkanı, Genel Müdür  Yardımcısı olarak  görev almıştır. Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )  çalışmalarına Müsteşarlık temsilcisi olarak iştirak etmiştir. 1981 –  1983 yılları arasında Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı,  1989 – 1992 yılları arasında Cezayir Büyükelçiliği Ekonomi  ve  Ticaret  Müşavirliği,  1997 – 2000 yılları arasındaysa  Bern  Büyükelçiliği (İsviçre)  Ticaret  Başmüşavirliği yapmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan,  yaklaşık 34 yıllık bir çalışmayı müteakip, 2008 yılında emekli olmuştur.
Evli, bir kız çocuk babası.

 

İSTANBUL Eğitmenlerimiz


NEYLAN BAŞARTAN EGE ZEYNEP İYİLER
A.Ü. SBF Uluslararası İlişkiler bölümünü 1991’de, A.Ü. SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü 1996’da bitirmiştir. Mülga T.C. Başbakanlık İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nde (1996) Uzman Yardımcısı olarak başladığı görevinde sırasıyla Uzman ve Marmara Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2011 yılında İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı bünyesinde toplayarak kurulan Ekonomi Bakanlığı’nda 2011-2013 yılları arasında KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Okan Üniversitesi – İİBF İngilizce Uluslararası Ticaret bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma hayatında uzmanlaştığı alanlar; KOBİ’lerin ihracat potansiyellerinin artırılması, İnternet ve mobil ağlardan yurt dışına satış, stratejik yönetim, uluslararası pazarlama, pazarla iletişim, sanayi stratejileri ve kümelenme, dış ticaret alanında çalışan kurumların kapasitelerinin artırılması, ulusal ve uluslararası projeler ve ihracat odaklı devlet yardımlarıdır.


İZZET FEHMİ GÜNEŞ REMZİYE ERGÜN KAYILI
1991 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına İMMİB İhracat Uygulama Şubesinde Uzman Yardımcısı olarak başladı. İMMİB Fuarlar ve Dış İlişkiler Şubesinde Uzman Şefi, İMMİB Devlet Yardımları Şubesinde Müdür pozisyonlarında çalıştı. 2012 yılından beri İMMİB Turquality ve Yurt Dışı Birim Destekleri Şubesinde Müdür görevinde bulunmaktadır.


İZZET FEHMİ GÜNEŞ

YUNUS NADİ KURAL
Yüksek öğretimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde yapmış, mezuniyetini takiben 1968 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak girmiş, bilahare Gümrük Müfettişi olmuştur. 1974-1975 Alman Gümrükleri Nezdinde 1 yıl deneyim kazanmış, 1975-1976 Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, 1977 1978 Gümrük ve Tekel Bakanlığı Dış Antlaşmalar Genel Müdür Başyardımcısı, 1978-1983 İskenderun Gümrükleri Başmüdürü, 1983-2000 Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları Müşaviri görevlerinde bulunmuştur. Bu süre içerisinde; Bakanlık hizmet içi eğitiminde sürekli görev, Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Okulu Gümrük Bölümünde 6 yıl öğretim görevlisi olarak eğitim hizmeti, Maliye Kursu bünyesinde eğitim görevi, Ankara Jandarma Okulunda konferanslar, Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırma Merkezi Bünyesinde 1 yıl eğitmenlik, 1992 yılı Azerbaycan Gümrüklerinin teşkilatlanması ve gümrük mevzuatının hazırlanması amacı ile 45 gün dış görev faaliyetlerinde bulunmuştur. 2000-2013 yılları arasında UYSEN Gümrük Müşavirliği Şirket Ortaklığı, UYSEN Gümrük ve Dışticaret Danışmanlığı Şirket Ortaklığı ve SOYKUR Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ortaklığı konumunda, Gümrük Müşavirleri Derneği ve özel dershaneler gümrük müşavirlerini sınava hazırlama kurslarında, Özel olarak yürüttüğü Gümrük müşavir ve müşavir yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursları, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde kurslarda, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) bünyesinde işadamları için muhtelif illerde düzenlenen 100 ye yakın seminerde eğitmenlik yapmıştır. 4926 Sayılı Kaçakçılığın önlenmesi Yasası’nın hazırlanması sırasında öneri raporları hazırlanmış ve yasa hazırlık çalışmalarına nihai metnin hazırlanışına kadar Gümrük Müsteşarlığının daveti üzerine iştirak edilmiştir. 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un açıklamasını içeren kitabı bulunmaktadır. 5607 Sayılı Kaçakçılığı Önleme Yasası ile ilgili hukuk kitabı çalışmaları devam etmektedir.


İZZET FEHMİ GÜNEŞ

CEM ÖZVARDAR

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü (Lisans) mezunudur. 1987 yılında ithalat-ihracat elemanı olarak başladığı Dış Ticaret işine profesyonel olarak devam etmektedir. Özel bir firmada Dış Ticaret Müdürü olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2005 yılından itibaren Dış Ticaret ve Eğitim konusunda hizmet veren Danışmanlık firması sahiptir. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Teknik Komite Üyesidir. İstanbul Sanayi Odası 12. Grup Deri ve Deri Mamulleri Meslek Komite Üyesidir. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslar arası Ticaret Bölümü öğretim görevlisi olarak ders vermekte. Türk Dışticaret Vakfında 2013 yılından itibaren Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Dış Ticaret ve Teşvik Mevzuatı konularında eğitmen olarak ders vermektedir.


VOLKAN SAVAŞ MUSTAFA SAĞDIÇ
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler mezunu olup kariyerini Gümrük Müşavirliği üzerine şekillendirmiştir. 1994 yılında girmiş olduğu Gümrük Müşavirliği mesleğinde çeşitli kademelerde görev almıştır.1998 yılında Gümrük Müşavir yardımcısı olmuş olup 2002 yılında Gümrük Müşaviri olmuştur. Eğitimci ve koordinatör olarak sektörün içinde yer almaya devam etmektedir.Gümrük mevzuat danışmanı, G.T.İ.P tespiti, Dış Ticaret danışmanı serbest bölgeler uzmanı ve Gümrük Müşaviri olarak, sektör içerisinde önde gelen gümrük müşavirlik firmasında aktif olarak üst düzey yönetici görevine devam etmektedir.


 

asexon.com
1
×
Merhaba,
size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bana yazmak için WhatsApp ikonuna bir kez tıklayınız.


* Önemli Not:
- Vakfımıza WhatsApp Araması ile ulaşılamamaktadır.
- Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında iletişime geçiniz.