Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ ANKARA - YÜZ YÜZE

DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ ANKARA - YÜZ YÜZE

Eğitim Peşin Fiyatı: 17750 5 Taksit Fiyatı: 18100 9 Taksit Fiyatı: 18600

Tarih: 07.09.2024 - 10.11.2024
Eğitim Yeri: Ankara

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ‘24’/25
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Cumartesi ve Pazar (09.30 -13.15 )
Başlama tarihi:           07 EYLÜL 2024 Cumartesi
Bitiş tarihi:                  10 KASIM 2024 Pazar
Dönem:                       135.DÖNEM

1.HAFTA
07 EYLÜL 2024 

Cumartesi 

09.30 – 10.15: Dış Ticarete Giriş
10.30 – 11.15: Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
11.30 – 12.15: Mali Belgeler ve Mali Defterler / Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
12.30 – 13.15: Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi / Mikro İhracat

08 EYLÜL 2024 
Pazar
09.30 – 10.15:  Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I
10.30 – 11.15 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı II
11.30 – 12.15 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 I
12.30 – 13.15 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 II

2.HAFTA
14 EYLÜL 2024 
Cumartesi 

09.30 – 10.15:  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
10.30 – 11.15:  İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
11.30 – 12.15:  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
12.30 – 13.15:  Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

15 EYLÜL 2024 
Pazar 
09.30 – 10.15: Dünya Ticaret Sistemi - Tercihli/Tercihsiz Ticaret Kavramları
10.30 – 11.15: Ekonomik Birleşme Modelleri – AB Modeli - Türkiye / AB İlişkileri ve  Gümrük Birliği
11.30 – 12.15: Menşe Kavramı / Eşyanın Menşe Değiştirmesi, Menşe Kümülasyonu Kavramı / Menşe  Kümülasyonu Modelleri, Üzerinden Türkiye’nin Yurtdışı Pazarlarının İncelenmesi
12.30 – 13.15: TEV (Telafi Edici Vergi)

3. HAFTA
21 EYLÜL 2024 

Cumartesi

09.30 – 10.15: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
10.30 – 11.15: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
11.30 – 12.15: Belge Doldurma Tekniği I
12.30 – 13.15: Belge Doldurma Tekniği I

22 EYLÜL 2024 

Pazar

09.30 – 10.15: Nakliye ve Lojistik
10.30 – 11.15: Navlun ve Sigorta
11.30 – 12.15: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
12.30 – 13.15: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

4.HAFTA
28 EYLÜL 2024 
Cumartesi

09.30 – 10.15: E-Ticaretin Temel Kavramları, Ana Trendler
10.30 – 11.15: E-Ticaret Yönetimi; Kullanılan Kanallar
11.30 – 12.15: E-İhracat / Sınır Ötesi E-Ticaret
12.30 – 13.15: E-Ticarette Lojistik, Hukuki Konular, Devlet Yardımları

29 EYLÜL 2024 
Pazar

09.30 – 10.15: İhracatın Teşviki Yöntemleri
10.30 – 11.15: Mal ve Hizmet İhracatı Kapsamında Devlet Yardımları-I
11.30 – 12.15: Mal İhracatı ve Hizmet İhracatı Kapsamında Devlet Yardımları-II
12.30 – 13.15: KOSGEB’in ve TÜBİTAK’ın Sağladığı Destekler Hk.Genel Bilgi

5.HAFTA
05 EKİM 2024 
Cumartesi

09.30 – 10.15: Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
10.30 – 11.15: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
11.30 – 12.15: Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
12.30 – 13.15: Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

06 EKİM 2024 
Pazar

09.30-10.15: Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat Kapsamında Dış Ticaret 
10.30-11.15: Döngüsel Ekonomi ve Dış Ticarete Yansıyanlar
11.30-12.15: Düşük Karbon Ekonomisi ve Dış Ticarete Yansıyanlar
12.30-13.15: Sosyal Boyutuyla Sürdürülebilirlik ve Dış Ticarete Yansıyanlar

6.HAFTA
12 EKİM 2024 
Cumartesi

09.30 – 10.15: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
10.30 – 11.15: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
11.30 – 12.15: Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15: Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

13 EKİM 2024 
Pazar
09.30 – 10.15: Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
10.30 – 11.15: Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
11.30 – 12.15: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
12.30 – 13.15: Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

7.HAFTA
19 EKİM 2024 
Cumartesi
09.30 – 10.15: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
10.30 – 11.15: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
11.30 – 12.15: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

20 EKİM 2024 
Pazar 
09.30 – 10.15: Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
10.30 – 11.15: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
11.30 – 12.15: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
12.30 – 13.15: İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

8. HAFTA 
26 EKİM 2024
Cumartesi

09.30 – 10.15: İhracatta Pazarlama – Satışın Temelleri
10.30 – 11.15: İhracatta Pazarlama Döngüsü
11.30 – 12.15: Ürün ve Müşteri Profillerinin Belirlenmesi
12.30 – 13.15: İstihbarat Kaynakları- 1

27 EKİM 2024
Pazar 

09.30 – 10.15: İstihbarat Kaynakları- 2
10.30 – 11.15: Hedef Pazarların Tespiti
11.30 – 12.15: Potansiyel Alıcıların Tespiti
12.30 – 13.15: Satış ve Müzakere Becerileri

09.HAFTA
02 KASIM 2024
Cumartesi
09.30 – 10.15: Dış Ticarette Sözleşmeler : Sözleşme Türleri – Dış Ticarette Önemi 
10.30 – 11.15: Dış Ticarette Sözleşmeler : Sözleşme Maddelerinin İncelenmesi
11.30 – 12.15: Uluslararası Fuarlar : Önemi – Fuara Seçimi
12.30 – 13.15: Uluslararası Fuarlar : Hazırlık – Katılım ve Fuar Sonrası Değerlendirmeler

03 KASIM 2024
Pazar 
09.30 – 10.15: “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
10.30 – 11.15: Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)
11.30 – 12.15: Vaka Analizleri (Case Studies)
12.30 – 13.15: Vaka Analizleri (Case Studies)

10.HAFTA
09 KASIM 2024 

Cumartesi
09.30 – 10.15: “Türkiye’den Almanya’ya / AB’ye İhracat (veya İthalat) Yapıyoruz”(Genel Çerçeve)
10.30 – 11.15: Workshop Konsepti Hakkında Açıklama ve Grupların Oluşturulması
11.30 – 12.15: “Workshop I”
12.30 – 13.15: “Workshop II”

10 KASIM 2024
Pazar 
09.30 – 10.15: “Workshop III”
10.30 – 11.15: “Workshop IV”
11.30 – 12.15: “Workshop V”
12.30 – 13.15: “Workshop VI”

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim