Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Eğitim Peşin Fiyatı: 5250 5 Taksit Fiyatı: 5500 9 Taksit Fiyatı: 5900

Tarih: 27.08.2022 - 30.10.2022
Eğitim Yeri: TDV-ZOOM 16

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ZOOM ‘21’/22
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders Günleri :              Cumartesi ve Pazar (10.00 -13.45 )
Başlama Tarihi:           27 AĞUSTOS 2022 Cumartesi
Bitiş Tarihi:                  30 EKİM 2022 Pazar
Son Başvuru:              26 AĞUSTOS 2022 Saat: 17.00
Dönem:                        ZOOM 16

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 

1.HAFTA
27 AĞUSTOS 2022 
Cumartesi 
10.00 – 10.45: Dış Ticarete Giriş
11.00 – 11.45: Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
12.00 – 12.45: Mali Belgeler ve Mali Defterler / Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu  Analizi
13.00 – 13.45: Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi / Mikro İhracat

28 AĞUSTOS 2022 
Pazar
09.00 – 09.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I
10.00 – 10.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı II
11.00 – 11.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 I
12.00 – 12.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 II
2.HAFTA
03 EYLÜL 2022 

Cumartesi
10.00 – 10.45:  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
11.00 – 11.45:  İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
12.00 – 12.45:  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
13.00 – 13.45:  Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon
04 EYLÜL 2022 
Pazar 
10.00 – 10.45: Uluslararası Pazarlama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Pazarlama II
12.00 – 12.45: Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
13.00 – 13.45: Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar
3. HAFTA
10 EYLÜL 2022 

Cumartesi 
10.00 – 10.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
12.00 – 12.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi II
11 EYLÜL 2022 
Pazar 
10.00 – 10.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
11.00 – 11.45: Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
12.00 – 12.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
13.00 – 13.45: Eximbank Sigorta ve Garanti Programları
4.HAFTA
17 EYLÜL 2022 

Cumartesi
10.00 – 10.45: İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
11.00 – 11.45: İhracatta Devlet Yardımları I
12.00 – 12.45: İhracatta Devlet Yardımları II
13.00 – 13.45: KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri
18 EYLÜL 2022 
Pazar 
10.00 – 10.45: E-Ticaretin Temel Kavramları, Ana Trendler
11.00 – 11.45: E-Ticaret Yönetimi; Kullanılan Kanallar
12.00 – 12.45: E-İhracat / Sınır Ötesi E-Ticaret
13.00 – 13.45: E-Ticarette Lojistik, Hukuki Konular, Devlet Yardımları
5.HAFTA
24 EYLÜL 2022 

Cumartesi
10.00 – 10.45: Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
11.00 – 11.45: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
12.00 – 12.45: Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
13.00 – 13.45: Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci
25 EYLÜL 2022 
Pazar
10.00 – 10.45: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
11.00 – 11.45: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
12.00 – 12.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II
6.HAFTA
01 EKİM 2022

Cumartesi
10.00 – 10.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
11.00 – 11.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
12.00 – 12.45: Belge Doldurma Tekniği I
13.00 – 13.45: Belge Doldurma Tekniği II
02 EKİM 2022 
Pazar 
10.00 – 10.45: Nakliye ve Lojistik
11.00 – 11.45: Navlun ve Sigorta
12.00 – 12.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
13.00 – 13.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II
7.HAFTA
08 EKİM 2022

Cumartesi  
10.00 – 10.45: Hizmet sağlayıcılar üzerinden E-İhracat /Kayıt Olma, Gerekli Evraklar ve Seller Central Arayüzünü Tanıma
11.00 – 11.45: Satış Yöntemleri (FBA/FBM) Ürün Yükleme ve Envanter Yönetimi  Fiyat Rekabeti: Buy-Box’ı Anlamak ve Sipariş ,Kargo Çeşitleri, Ödeme Alma ve Suspend Tedbirleri
12.00 – 12.45: X-Border Marketing / SEO - SEM, Web Analytics ve Dönüşüm Optimizasyonu
13.00 – 13.45: Social Marketing ve Influencer Marketing
09 EKİM 2022 
Pazar 
10.00 – 10.45: Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
11.00 – 11.45: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
12.00 – 12.45: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
13.00 – 13.45: İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları
8. HAFTA 
15 EKİM 2022 

Cumartesi 
10.00 – 10.45: “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
12.00 – 12.45: ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
13.00 – 13.45: Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)
16 EKİM 2022 
 Pazar 
10.00 – 10.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
11.00 – 11.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
12.00 – 12.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
13.00 – 13.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
9.HAFTA
22 EKİM 2022 

Cumartesi
10.00 – 10.45: Genel Bilgi ve Değerlendirme
11.00 – 11.45: Mevzuat Yapısı / Karşılıklı Yatırımlar / Çok Taraflı ve İki Taraflı Anlaşmalar  
12.00 – 12.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve Uygulamaya Yansıması) I
13.00 – 13.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve Uygulamaya Yansıması) II
* Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı

23 EKİM 2022 
Pazar 
10.00 – 10.45: Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu ve Uygulama (Bölgesel Kümülasyon) “Eşyanın Menşe/Orjin Değiştirmesi”
11.00 – 11.45: TEV (Telafi Edici Vergi)
12.00 – 12.45: Türkiye-AB Ticaretinde Finansman / Almanya Euler Hermes ve AKA Bank
13.00 – 13.45: “Onlarda Ne Varsa Bizde de Aynısı Var!” 
10.HAFTA
29 EKİM 2022 

Cumartesi
10.00 – 10.45: “Türkiye’den Almanya’ya / AB’ye İhracat (veya İthalat) Yapıyoruz”(Genel Çerçeve)
11.00 – 11.45: Workshop Konsepti Hakkında Açıklama ve Grupların Oluşturulması
12.00 – 12.45: “Workshop I”
13.00 – 13.45: “Workshop II”
30 EKİM 2022 
Pazar 
10.00 – 10.45: “Workshop III”
11.00 – 11.45: “Workshop IV”
12.00 – 12.45: “Workshop V”
13.00 – 13.45: “Workshop VI”

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim