Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Fiyat: 1750 5 Taksit Fiyatı: 1825 9 Taksit Fiyatı: 1950

Tarih: 21.08.2020 - 18.10.2020
Eğitim Yeri: TDV-ZOOM 4

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ZOOM ‘20’/21
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Cumartesi ve Pazar (10.00 -13.45 )
Başlama tarihi:           21 KASIM 2020 Cumartesi
Bitiş tarihi:                  23 OCAK 2021 Pazar
Dönem:                        ZOOM 6

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

1.HAFTA
21 KASIM 2020
Cumartesi 
10.00 – 10.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I
11.00 – 11.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II
12.00 – 12.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret III
13.00 – 13.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret IV

22 KASIM 2020
Pazar
10.00 – 10.45: Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I
11.00 – 11.45: Dış Ticaret Terminolojisi II
12.00 – 12.45: Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020
13.00 – 13.45: Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020

2.HAFTA
28 KASIM 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45:  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
11.00 – 11.45: İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
12.00 – 12.45:  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
13.00 – 13.45: Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon


29 KASIM 2020
Pazar 
10.00 – 10.45: Uluslararası Pazarlama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Pazarlama II
12.00 – 12.45: Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
13.00 – 13.45: Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

3. HAFTA
05 ARALIK 2020
Cumartesi 
10.00 – 10.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
12.00 – 12.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

06 ARALIK 2020
Pazar 
10.00 – 10.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
11.00 – 11.45:  Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
12.00 – 12.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
13.00 – 13.45:  Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

4.HAFTA
12 ARALIK 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45: İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
11.00 – 11.45: İhracatta Devlet Yardımları I
12.00 – 12.45: İhracatta Devlet Yardımları II
13.00 – 13.45: KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

13 ARALIK 2020
Pazar 
10.00 – 10.45: E-Ticaret Uygulamaları I
11.00 – 11.45: E-Ticaret Uygulamaları II
12.00 – 12.45: E-Ticaret Uygulamaları III
13.00 – 13.45: E-Ticaret Uygulamaları IV

5.HAFTA
19 ARALIK 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45: Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
11.00 – 11.45: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
12.00 – 12.45: Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
13.00 – 13.45: Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

20 ARALIK 2020
Pazar
10.00 – 10.45: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
11.00 – 11.45: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
12.00 – 12.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

6.HAFTA
26 ARALIK 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
11.00 – 11.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
12.00 – 12.45: Belge Doldurma Tekniği I
13.00 – 13.45: Belge Doldurma Tekniği II

27 ARALIK 2020
Pazar 
10.00 – 10.45: Nakliye ve Lojistik
11.00 – 11.45: Navlun ve Sigorta
12.00 – 12.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
13.00 – 13.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II
 

7.HAFTA
02 OCAK 2021
Cumartesi 
10.00 – 10.45: Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
11.00 – 11.45: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
12.00 – 12.45:  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
13.00 – 13.45:  İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları
 
03 OCAK 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
12.00 – 12.45: ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
13.00 – 13.45:  Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

8. HAFTA 
09 OCAK 2021
Cumartesi 

10.00 – 10.45: Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
11.00 – 11.45: Mali Belgeler ve Mali Defterler
12.00 – 12.45:Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
13.00 – 13.45: Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

10 OCAK 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
11.00 – 11.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
12.00 – 12.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
13.00 – 13.45:Vaka Analizleri (Case Studies)

9.HAFTA
16 OCAK 2021
Cumartesi
10.00 – 10.45: AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi
11.00 – 11.45: Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri
12.00 – 12.45: İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması
13.00 – 13.45: Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

 

 

17 OCAK 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”
11.00 – 11.45: Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama
12.00 – 12.45: Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları
13.00 – 13.45: AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

10.HAFTA
23 OCAK 2021
Cumartesi
10.00 – 10.45: AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler
11.00 – 11.45: Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri
12.00 – 12.45: Türkiye-AB Ticaretinde Finansman
13.00 – 13.45:  Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

24 OCAK 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I
11.00 – 11.45: “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II
12.00 – 12.45: “Workshop I”
13.00 – 13.45: “Workshop II”

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Zoom 6 Eğitmenlerimiz

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim