Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Eğitim Peşin Fiyatı: 2500 5 Taksit Fiyatı: 2600 9 Taksit Fiyatı: 2700

Tarih: 24.04.2020 - 05.07.2020
Eğitim Yeri: TDV-ZOOM 80 SAAT

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ZOOM ‘21’/22
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Cumartesi ve Pazar (10.00 -13.45 )
Başlama tarihi:           16 EKİM 2021 Cumartesi
Bitiş tarihi:                  19 ARALIK 2021 Pazar
Dönem:                        ZOOM 11

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.HAFTA
16 EKİM 2021 

Cumartesi 
10.00 – 10.45 : Dış Ticarette Bir Ufuk Turu
11.00 – 11.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı
12.00 – 12.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 I
13.00 – 13.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 II

17 EKİM 2021 
Pazar
10.00 – 10.45: Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
11.00 – 11.45: Mali Belgeler ve Mali Defterler
12.00 – 12.45: Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
13.00 – 13.45: Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi / Mikro İhracat
2.HAFTA 
23 EKİM 2021

Cumartesi
10.00 – 10.45:  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
11.00 – 11.45:  İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
12.00 – 12.45:  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
13.00 – 13.45:  Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

24 EKİM 2021 
Pazar 
10.00 – 10.45: Uluslararası Pazarlama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Pazarlama II
12.00 – 12.45: Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
13.00 – 13.45: Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

3. HAFTA
30 EKİM 2021 

Cumartesi 
10.00 – 10.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
12.00 – 12.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

31 EKİM 2021 
Pazar 
10.00 – 10.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
11.00 – 11.45: Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
12.00 – 12.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
13.00 – 13.45: Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

4.HAFTA
06 KASIM 2021 

Cumartesi
10.00 – 10.45: İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
11.00 – 11.45: İhracatta Devlet Yardımları I
12.00 – 12.45: İhracatta Devlet Yardımları II
13.00 – 13.45: KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

07 KASIM 2021 
Pazar 
10.00 – 10.45: E-Ticaretin Temel Kavramları, Ana Trendler
11.00 – 11.45: E-Ticaret Yönetimi; Kullanılan Kanallar
12.00 – 12.45: E-İhracat / Sınır Ötesi E-Ticaret
13.00 – 13.45: E-Ticarette Lojistik, Hukuki Konular, Devlet Yardımları

5.HAFTA
13 KASIM 2021

Cumartesi
10.00 – 10.45: Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
11.00 – 11.45: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
12.00 – 12.45: Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
13.00 – 13.45: Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

14 KASIM 2021 
Pazar
10.00 – 10.45: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
11.00 – 11.45: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
12.00 – 12.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

6.HAFTA
20 KASIM 2021 

Cumartesi
10.00 – 10.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
11.00 – 11.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
12.00 – 12.45: Belge Doldurma Tekniği I
13.00 – 13.45: Belge Doldurma Tekniği II

21 KASIM 2021 
Pazar 
10.00 – 10.45: Nakliye ve Lojistik
11.00 – 11.45: Navlun ve Sigorta
12.00 – 12.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
13.00 – 13.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

7.HAFTA
27 KASIM 2021 

Cumartesi  

10.00 – 10.45: Hizmet sağlayıcılar üzerinden E-İhracat / Kayıt Olma, Gerekli Evraklar ve Seller Central Arayüzünü Tanıma

11.00 – 11.45: Satış Yöntemleri (FBA/FBM) Ürün Yükleme ve Envanter Yönetimi, Fiyat Rekabeti: Buy-Box’ı Anlamak ve Sipariş, Kargo Çeşitleri, Ödeme Alma ve Suspend Tedbirleri

12.00 – 12.45: X-Border Marketing / SEO - SEMWeb Analytics ve Dönüşüm Optimizasyonu

13.00 – 13.45: Social Marketing ve Influencer Marketing

28 KASIM 2021 
Pazar 
10.00 – 10.45: Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
11.00 – 11.45: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
12.00 – 12.45: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
13.00 – 13.45: İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

8. HAFTA 
04 ARALIK 2021 

Cumartesi 

10.00 – 10.45: “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
12.00 – 12.45: ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
13.00 – 13.45: Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

05 ARALIK 2021 

Pazar 
10.00 – 10.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
11.00 – 11.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
12.00 – 12.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
13.00 – 13.45: Vaka Analizleri (Case Studies)

9.HAFTA
11 ARALIK 2021 

Cumartesi
10.00 – 10.45: Genel Bilgi ve Değerlendirme

11.00 – 11.45: Mevzuat Yapısı / Karşılıklı Yatırımlar / Çok Taraflı ve İki Taraflı Antlaşmalar  

12.00 – 12.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve UygulamayaYansıması) I

13.00 – 13.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve Uygulamaya Yansıması) II

* Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı

12 ARALIK 2021 
Pazar 
10.00 – 10.45: Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu ve Uygulama (Bölgesel Kümülasyon) “Eşyanın Menşe/Orjin Değiştirmesi”

11.00 – 11.45: TEV (Telafi Edici Vergi)

12.00 – 12.45: Türkiye-AB Ticaretinde Finansman / Almanya Euler Hermes ve AKA Bank

13.00 – 13.45: “Onlarda Ne Varsa Bizde de Aynısı Var!” 

10.HAFTA
18 ARALIK 2021 

Cumartesi
10.00 – 10.45: “Türkiye’den Almanya’ya / AB’ye İhracat (veya İthalat) Yapıyoruz”   (Genel Çerçeve)

11.00 – 11.45: Workshop Konsepti Hakkında Açıklama ve Grupların Oluşturulması

12.00 – 12.45: “Workshop I”

13.00 – 13.45: “Workshop II”

19 ARALIK 2021 
Pazar 
10.00 – 10.45: “Workshop III”

11.00 – 11.45: “Workshop IV”

12.00 – 12.45: “Workshop V”

13.00 – 13.45: “Workshop VI”

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Zoom  Eğitmenlerimiz

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim