Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Fiyat: 2250 5 Taksit Fiyatı: 2350 9 Taksit Fiyatı: 2450

Tarih: 24.04.2020 - 05.07.2020
Eğitim Yeri: TDV-ZOOM 80 SAAT

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ZOOM ‘20’/21
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Cumartesi ve Pazar (10.00 -13.45 )
Başlama tarihi:           30 OCAK 2021 Cumartesi
Bitiş tarihi:                  04 NİSAN 2021 Pazar
Dönem:                        ZOOM 7

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. HAFTA

30 OCAK 2021 

Cumartesi  

10.00 – 10.45 : Dış Ticarette Bir Ufuk Turu

11.00 – 11.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı

12.00 – 12.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 I

13.00 – 13.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 II

31 OCAK 2021

Pazar

10.00 – 10.45: Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri

11.00 – 11.45: Mali Belgeler ve Mali Defterler

12.00 – 12.45: Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi

13.00 – 13.45: Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi / Mikro İhracat

2.HAFTA

06 ŞUBAT 2021

Cumartesi

10.00 – 10.45:  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı

11.00 – 11.45: İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)

12.00 – 12.45:  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)

13.00 – 13.45: Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

07 ŞUBAT 2021

Pazar

10.00 – 10.45: Uluslararası Pazarlama I

11.00 – 11.45: Uluslararası Pazarlama II

12.00 – 12.45: Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme

13.00 – 13.45: Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

3. HAFTA

13 ŞUBAT 2021 

Cumartesi

10.00 – 10.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I

11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

12.00 – 12.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi I

13.00 – 13.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

14 ŞUBAT 2021 

Pazar

10.00 – 10.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi III

11.00 – 11.45: Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

12.00 – 12.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I

13.00 – 13.45: Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

4.HAFTA

20 ŞUBAT 2021 

Cumartesi

10.00 – 10.45: İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel

11.00 – 11.45: İhracatta Devlet Yardımları I

12.00 – 12.45: İhracatta Devlet Yardımları II

13.00 – 13.45: KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

21 ŞUBAT 2021 

Pazar  

10.00 – 10.45: E-Ticaretin Temel Kavramları, Ana Trendler

11.00 – 11.45: E-Ticaret Yönetimi; Kullanılan Kanallar

12.00 – 12.45: E-İhracat / Sınır Ötesi E-Ticaret

13.00 – 13.45: E-Ticarette Lojistik, Hukuki Konular, Devlet Yardımları

5.HAFTA

27 ŞUBAT 2021 

Cumartesi

10.00 – 10.45: Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü

11.00 – 11.45: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

12.00 – 12.45: Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi

13.00 – 13.45: Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

28 ŞUBAT 2021 

Pazar

10.00 – 10.45: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi

11.00 – 11.45: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

12.00 – 12.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I

13.00 – 13.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

6.HAFTA

06 MART 2021 

Cumartesi

10.00 – 10.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I

11.00 – 11.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II

12.00 – 12.45: Belge Doldurma Tekniği I

13.00 – 13.45: Belge Doldurma Tekniği II

07 MART 2021 

Pazar

10.00 – 10.45: Nakliye ve Lojistik

11.00 – 11.45: Navlun ve Sigorta

12.00 – 12.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I

13.00 – 13.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama IIPazar

7.HAFTA

13 MART 2021 

Cumartesi 

10.00 – 10.45: Hizmet sağlayıcılar üzerinden E-İhracat / Kayıt Olma, Gerekli Evraklar ve Seller Central Arayüzünü Tanıma

11.00 – 11.45: Satış Yöntemleri (FBA/FBM) Ürün Yükleme ve Envanter Yönetimi Fiyat Rekabeti: Buy-Box’ı Anlamak ve Sipariş

Kargo Çeşitleri, Ödeme Alma ve Suspend Tedbirleri

12.00 – 12.45: X-Border Marketing / SEO - SEM ,Web Analytics ve Dönüşüm Optimizasyonu

13.00 – 13.45: Social Marketing ve Influencer Marketing

14 MART 2021 

Pazar

10.00 – 10.45: Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri

11.00 – 11.45: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

12.00 – 12.45: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat

13.00 – 13.45: İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

8. HAFTA

20 MART 2021 

Cumartesi

10.00 – 10.45: “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi

11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

12.00 – 12.45: ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi

13.00 – 13.45: Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

21 MART 2021 

 Pazar

10.00 – 10.45: Vaka Analizleri (Case Studies)

11.00 – 11.45: Vaka Analizleri (Case Studies)

12.00 – 12.45: Vaka Analizleri (Case Studies)

13.00 – 13.45: Vaka Analizleri (Case Studies)

SABEL AKADEMIE ÜNİTESİ (TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ ÖZELİNDE DIŞ TİCARET)

9.HAFTA

27 MART 2021 

Cumartesi

10.00 – 10.45: Genel Bilgi ve Değerlendirme

11.00 – 11.45: Mevzuat Yapısı / Karşılıklı Yatırımlar / Çok Taraflı ve İki Taraflı Antlaşmalar

12.00 – 12.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve Uygulamaya Yansıması) I

13.00 – 13.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve Uygulamaya Yansıması) II

* Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı

28 MART 2021 

Pazar

10.00 – 10.45: Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu ve Uygulama (Bölgesel Kümülasyon)  “Eşyanın Menşe/Orijin Değiştirmesi”

11.00 – 11.45: TEV (Telafi Edici Vergi)

12.00 – 12.45: Türkiye-AB Ticaretinde Finansman / Almanya Euler Hermes ve AKA Bank

13.00 – 13.45: “Onlarda Ne Varsa Bizde de Aynısı Var!”  

10.HAFTA

03 NİSAN 2021 

Cumartesi

10.00 – 10.45: “Türkiye’den Almanya’ya / AB’ye İhracat (veya İthalat) Yapıyoruz” (Genel Çerçeve)

11.00 – 11.45: Workshop Konsepti Hakkında Açıklama ve Grupların Oluşturulması

12.00 – 12.45: “Workshop I”

13.00 – 13.45:  “Workshop II”

04 NİSAN 2021 

Pazar

10.00 – 10.45: “Workshop III”

11.00 – 11.45: “Workshop IV”

12.00 – 12.45: “Workshop V”

13.00 – 13.45: “Workshop VI”

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Zoom 7 Eğitmenlerimiz

 

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim