Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Eğitim Peşin Fiyatı: 2250 5 Taksit Fiyatı: 2350 9 Taksit Fiyatı: 2450

Tarih: 24.04.2020 - 05.07.2020
Eğitim Yeri: TDV-ZOOM 80 SAAT

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ZOOM ‘20’/21
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe (19.00 – 21.00) /   Cumartesi-Pazar  (10.00 -13.45 )
Başlama tarihi:           17 MAYIS 2021 Pazartesi
Bitiş tarihi:                  20 HAZİRAN 2021 Pazar
Dönem:                       ZOOM 9

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

17 MAYIS 2021
Pazartesi
19.00 – 19.45 : Dış Ticarette Bir Ufuk Turu
20.00 – 20.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı

18 MAYIS 2021

Salı

19.00 – 19.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 I
20.00 – 20.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 II

19 MAYIS 2021
Çarşamba
19.00 – 19.45: Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
20.00 – 20.45: Mali Belgeler ve Mali Defterler

20 MAYIS 2021

Perşembe
19.00 – 19.45: Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
20.00 – 20.45: Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi / Mikro İhracat

22 MAYIS 2021
Cumartesi
10.00 – 10.45:  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
11.00 – 11.45:  İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
12.00 – 12.45:  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
13.00 – 13.45:  Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

23 MAYIS 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: Uluslararası Pazarlama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Pazarlama II
12.00 – 12.45: Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
13.00 – 13.45: Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

2. HAFTA
24 MAYIS 2021
Pazartesi 
19.00 – 19.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
20.00 – 20.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

25 MAYIS 2021

Salı
19.00 – 19.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
20.00 – 20.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

26 MAYIS 2021
Çarşamba
19.00 – 19.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
20.00 – 20.45: Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

27 MAYIS 2021

Perşembe
19.00 – 19.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
20.00 – 20.45: Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

29 MAYIS 2021
Cumartesi
10.00 – 10.45: İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
11.00 – 11.45: İhracatta Devlet Yardımları I
12.00 – 12.45: İhracatta Devlet Yardımları II
13.00 – 13.45: KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

30 MAYIS 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: E-Ticaretin Temel Kavramları, Ana Trendler
11.00 – 11.45: E-Ticaret Yönetimi; Kullanılan Kanallar
12.00 – 12.45: E-İhracat / Sınır Ötesi E-Ticaret
13.00 – 13.45: E-Ticarette Lojistik, Hukuki Konular, Devlet Yardımları

3.HAFTA
31 MAYIS 2021
Pazartesi
19.00 – 19.45: Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
20.00 – 20.45: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

01 HAZİRAN 2021

Salı
19.00 – 19.45: Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
20.00 – 20.45: Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

02 HAZİRAN 2021
Çarşamba
19.00 – 19.45: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
20.00 – 20.45: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

03 HAZİRAN 2021

Perşembe
19.00 – 19.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
20.00 – 20.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II


05 HAZİRAN 2021
Cumartesi
10.00 – 10.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
11.00 – 11.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
12.00 – 12.45: Belge Doldurma Tekniği I
13.00 – 13.45: Belge Doldurma Tekniği II

06 HAZİRAN 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: Nakliye ve Lojistik
11.00 – 11.45: Navlun ve Sigorta
12.00 – 12.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
13.00 – 13.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

4.HAFTA
7 HAZİRAN 2021
Pazartesi 

19.00 – 19.45: Hizmet sağlayıcılar üzerinden E-İhracat /  Kayıt Olma, Gerekli Evraklar ve Seller Central Arayüzünü Tanıma

20.00 – 20.45: Satış Yöntemleri (FBA/FBM) Ürün Yükleme ve Envanter Yönetimi, Fiyat Rekabeti: Buy-Box’ı Anlamak ve Sipariş, Kargo Çeşitleri, Ödeme Alma ve Suspend Tedbirleri

08 HAZİRAN 2021

Salı

19.00 – 19.45: X-Border Marketing / SEO - SEM / Web Analytics ve Dönüşüm Optimizasyonu

20.00 – 20.45: Social Marketing ve Influencer Marketing

09 HAZİRAN 2021
Çarşamba
19.00 – 19.45: Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
20.00 – 20.45: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

10 HAZİRAN 2021

Perşembe
19.00 – 19.45: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
20.00 – 20.45: İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

12 HAZİRAN 2021
Cumartesi 

10.00 – 10.45: “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
12.00 – 12.45: ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
13.00 – 13.45: Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

13 HAZİRAN 2021

 Pazar 
10.00 – 10.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
11.00 – 11.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
12.00 – 12.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
13.00 – 13.45: Vaka Analizleri (Case Studies)

5.HAFTA
14 HAZİRAN 2021
Pazartesi
19.00 – 19.45: Genel Bilgi ve Değerlendirme

20.00 – 20.45: Mevzuat Yapısı / Karşılıklı Yatırımlar / Çok Taraflı ve İki Taraflı  Antlaşmalar  

15 HAZİRAN 2021

Salı

19.00 – 19.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve Uygulamaya  Yansıması) I

20.00 – 20.45: Türkiye – Gümrük Birliği (1/95 ve 1/98 OKK* Analizi ve Uygulamaya  Yansıması) II

* Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı

16 HAZİRAN 2021
Çarşamba
19.00 – 19.45: Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu ve Uygulama (Bölgesel  Kümülasyon) “Eşyanın Menşe/Orjin Değiştirmesi”

20.00 – 20.45: TEV (Telafi Edici Vergi)

17 HAZİRAN 2021

Perşembe

19.00 – 19.45: Türkiye-AB Ticaretinde Finansman / Almanya Euler Hermes ve AKA  Bank

20.00 – 20.45: “Onlarda Ne Varsa Bizde de Aynısı Var!” 


19 HAZİRAN 2021
Cumartesi
10.00 – 10.45: “Türkiye’den Almanya’ya / AB’ye İhracat (veya İthalat) Yapıyoruz”   (Genel Çerçeve)

11.00 – 11.45: Workshop Konsepti Hakkında Açıklama ve Grupların Oluşturulması

12.00 – 12.45: “Workshop I”

13.00 – 13.45: “Workshop II”

20 HAZİRAN 2021
Pazar 
10.00 – 10.45: “Workshop III”

11.00 – 11.45: “Workshop IV”

12.00 – 12.45: “Workshop V”

13.00 – 13.45: “Workshop VI”

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Zoom 8 Eğitmenlerimiz

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim