Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı 80 Saat- ZOOM

Fiyat: 1750 5 Taksit Fiyatı: 1825 9 Taksit Fiyatı: 1950

Tarih: 24.04.2020 - 05.07.2020
Eğitim Yeri: TDV-ZOOM 80 SAAT

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ZOOM ‘20’/21
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Cumartesi ve Pazar (10.00 -13.45 )
Başlama tarihi:           15 AĞUSTOS 2020 Cumartesi
Bitiş tarihi:                  18 EKİM 2020 Pazar
Dönem:                        ZOOM 3

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.HAFTA
15 AĞUSTO 2020
Cumartesi 
10.00 – 10.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I
11.00 – 11.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II
12.00 – 12.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret III
13.00 – 13.45 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret IV

16 AĞUSTOS 2020
Pazar
10.00 – 10.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I
11.00 – 11.45 : Dış Ticaret Terminolojisi II
12.00 – 12.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020
13.00 – 13.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020

2.HAFTA
22 AĞUSTOS 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45 :  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
11.00 – 11.45 : İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
12.00 – 12.45 :  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
13.00 – 13.45 : Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

23 AĞUSTOS 2020
Pazar 
10.00 – 10.45 : Uluslararası Pazarlama I
11.00 – 11.45 : Uluslararası Pazarlama II
12.00 – 12.45 : Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
13.00 – 13.45 : Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

3. HAFTA
29 AĞUSTOS 2020
Cumartesi 
10.00 – 10.45 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
11.00 – 11.45 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
12.00 – 12.45 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45 :  Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

30 AĞUSTOS 2020
Pazar 
10.00 – 10.45 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
11.00 – 11.45 :  Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
12.00 – 12.45 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
13.00 – 13.45 :  Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

4.HAFTA
05 EYLÜL 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45 : İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
11.00 – 11.45 : İhracatta Devlet Yardımları I
12.00 – 12.45 : İhracatta Devlet Yardımları II
13.00 – 13.45 : KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

06 EYLÜL 2020
Pazar 
10.00 – 10.45 : E-Ticaret Uygulamaları I
11.00 – 11.45 : E-Ticaret Uygulamaları II
12.00 – 12.45 : E-Ticaret Uygulamaları III
13.00 – 13.45 : E-Ticaret Uygulamaları IV

5.HAFTA
12 EYLÜL 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45 : Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
11.00 – 11.45 : Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
12.00 – 12.45 : Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
13.00 – 13.45 : Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

13 EYLÜL 2020
Pazar
10.00 – 10.45  Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
11.00 – 11.45 : Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
12.00 – 12.45 :  Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

6.HAFTA
19 EYLÜL 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45  Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
11.00 – 11.45 : Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
12.00 – 12.45 : Belge Doldurma Tekniği I
13.00 – 13.45 : Belge Doldurma Tekniği II

20 EYLÜL 2020
Pazar 
10.00 – 10.45  Nakliye ve Lojistik
11.00 – 11.45 : Navlun ve Sigorta
12.00 – 12.45 : Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
13.00 – 13.45 : Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II
 

7.HAFTA
26 EYLÜL 2020
Cumartesi 
10.00 – 10.45 : Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
11.00 – 11.45 : Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
12.00 – 12.45 :  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
13.00 – 13.45 :  İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları
 
27 EYLÜL 2020
Pazar 
10.00 – 10.45  “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
11.00 – 11.45 : Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
12.00 – 12.45 : ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
13.00 – 13.45 :  Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

8. HAFTA 
03 EKİM 2020
Cumartesi 

10.00 – 10.45  Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
11.00 – 11.45 : Mali Belgeler ve Mali Defterler
12.00 – 12.45 :Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
13.00 – 13.45 : Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

04 EKİM 2020
Pazar 
10.00 – 10.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
11.00 – 11.45 : Vaka Analizleri (Case Studies)
12.00 – 12.45 : Vaka Analizleri (Case Studies)
13.00 – 13.45 :Vaka Analizleri (Case Studies)

9.HAFTA
10 EKİM 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45 : AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi
11.00 – 11.45 : Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri
12.00 – 12.45 : İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması
13.00 – 13.45  : Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

11 EKİM 2020
Pazar 
10.00 – 10.45 : Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”
11.00 – 11.45 : Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama
12.00 – 12.45 : Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları
13.00 – 13.45  : AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

10.HAFTA
17 EKİM 2020
Cumartesi
10.00 – 10.45 : AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler
11.00 – 11.45 : Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri
12.00 – 12.45 : Türkiye-AB Ticaretinde Finansman
13.00 – 13.45 :  Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

18 EKİM 2020
Pazar 
10.00 – 10.45 : “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I
11.00 – 11.45 : “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II
13.00 – 13.45 : “Workshop I”
13.00 – 13.45 : “Workshop II”

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Zoom 4 Eğitmenlerimiz

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim