Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 80 SAAT - ZOOM

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 80 SAAT - ZOOM

Eğitim Peşin Fiyatı: 13750 5 Taksit Fiyatı: 14100 9 Taksit Fiyatı: 14600

Tarih: 24.04.2020 - 05.07.2020
Eğitim Yeri: TDV-ZOOM 80 SAAT

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ‘24’/25
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Cumartesi ve Pazar (10.00 -13.45 )
Başlama tarihi:           04 MAYIS 2024 Cumartesi
Bitiş tarihi:                  21 TEMMUZ 2024 Pazar
Dönem:                       135.DÖNEM

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.HAFTA
04 MAYIS 2024 
Cumartesi 

10.00 – 10.45: Dış Ticarete Giriş
11.00 – 11.45: Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
12.00 – 12.45: Mali Belgeler ve Mali Defterler / Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
13.00 – 13.45: Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi / Mikro İhracat

05 MAYIS 2024 
Pazar
10.00 – 10.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I
11.00 – 11.45 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı II
12.00 – 12.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 I
13.00 – 13.45 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020 II

2.HAFTA
11 MAYIS 2024 Cumartesi 

10.00 – 10.45:  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
11.00 – 11.45:  İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
12.00 – 12.45:  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
13.00 – 13.45:  Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

12 MAYIS 2024
Pazar 
10.00 – 10.45: Dünya Ticaret Sistemi - Tercihli/Tercihsiz Ticaret Kavramları
11.00 – 11.45: Ekonomik Birleşme Modelleri – AB Modeli - Türkiye / AB İlişkileri ve  Gümrük Birliği
12.00 – 12.45: Menşe Kavramı / Eşyanın Menşe Değiştirmesi, Menşe Kümülasyonu Kavramı / Menşe

                        Kümülasyonu Modelleri, Üzerinden Türkiye’nin Yurtdışı Pazarlarının İncelenmesi
13.00 – 13.45: TEV (Telafi Edici Vergi)

3. HAFTA
18 MAYIS 2024
Cumartesi

10.00 – 10.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
11.00 – 11.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
12.00 – 12.45: Belge Doldurma Tekniği I
13.00 – 13.45: Belge Doldurma Tekniği I

19 MAYIS 2024
Pazar
10.00 – 10.45: Nakliye ve Lojistik
11.00 – 11.45: Navlun ve Sigorta
12.00 – 12.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
13.00 – 13.45: Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

4.HAFTA
25 MAYIS 2024 
Cumartesi

10.00 – 10.45: İhracatın Teşviki Yöntemleri
11.00 – 11.45: Mal ve Hizmet İhracatı Kapsamında Devlet Yardımları-I
12.00 – 12.45: Mal İhracatı ve Hizmet İhracatı Kapsamında Devlet Yardımları-II
13.00 – 13.45: KOSGEB’in ve TÜBİTAK’ın Sağladığı Destekler Hk.Genel Bilgi

26 MAYIS 2024 
Pazar

10.00 – 10.45: E-Ticaretin Temel Kavramları, Ana Trendler
11.00 – 11.45: E-Ticaret Yönetimi; Kullanılan Kanallar
12.00 – 12.45: E-İhracat / Sınır Ötesi E-Ticaret
13.00 – 13.45: E-Ticarette Lojistik, Hukuki Konular, Devlet Yardımları

5.HAFTA
01 HAZİRAN 2024 Cumartesi

10.00 – 10.45: Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
11.00 – 11.45: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
12.00 – 12.45: Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
13.00 – 13.45: Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

02 HAZİRAN 2024 
Pazar
10.00-10.45: Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat Kapsamında Dış Ticaret 
11.00-11.45: Döngüsel Ekonomi ve Dış Ticarete Yansıyanlar
12.00-12.45: Düşük Karbon Ekonomisi ve Dış Ticarete Yansıyanlar
13.00-13.45: Sosyal Boyutuyla Sürdürülebilirlik ve Dış Ticarete Yansıyanlar

6.HAFTA
08 HAZİRAN 2024 
Cumartesi

10.00 – 10.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
11.00 – 11.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
12.00 – 12.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

09 HAZİRAN 2024 
Pazar
10.00 – 10.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
11.00 – 11.45: Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
12.00 – 12.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
13.00 – 13.45: Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

KURBAN BAYRAMI (15-16-22-23 HAZİRAN 2024)

7.HAFTA
29 HAZİRAN 2024 
Cumartesi
10.00 – 10.45: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
11.00 – 11.45: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
12.00 – 12.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
13.00 – 13.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

30 HAZİRAN 2024 
Pazar 
10.00 – 10.45: Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
11.00 – 11.45: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
12.00 – 12.45: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
13.00 – 13.45: İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

8. HAFTA 
06 TEMMUZ 2024 
Cumartesi

10.00 – 10.45: İhracatta Pazarlama – Satışın Temelleri
11.00 – 11.45: İhracatta Pazarlama Döngüsü
12.00 – 12.45: Ürün ve Müşteri Profillerinin Belirlenmesi
13.00 – 13.45: İstihbarat Kaynakları- 1


07 TEMMUZ 2024 
Pazar 

10.00 – 10.45: İstihbarat Kaynakları- 2
11.00 – 11.45: Hedef Pazarların Tespiti
12.00 – 12.45: Potansiyel Alıcıların Tespiti
13.00 – 13.45: Satış ve Müzakere Becerileri

09.HAFTA
13 TEMMUZ 2024 
Cumartesi
10.00 – 10.45: Dış Ticarette Sözleşmeler : Sözleşme Türleri – Dış Ticarette Önemi 
11.00 – 11.45: Dış Ticarette Sözleşmeler : Sözleşme Maddelerinin İncelenmesi
12.00 – 12.45: Uluslararası Fuarlar : Önemi – Fuara Seçimi
13.00 – 13.45: Uluslararası Fuarlar : Hazırlık – Katılım ve Fuar Sonrası Değerlendirmeler

14 TEMMUZ 2024 
Pazar 
10.00 – 10.45: “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
11.00 – 11.45: Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)
12.00 – 12.45: Vaka Analizleri (Case Studies)
13.00 – 13.45: Vaka Analizleri (Case Studies)

10.HAFTA
20 TEMMUZ 2024 

Cumartesi
10.00 – 10.45: “Türkiye’den Almanya’ya / AB’ye İhracat (veya İthalat) Yapıyoruz”(Genel Çerçeve)
11.00 – 11.45: Workshop Konsepti Hakkında Açıklama ve Grupların Oluşturulması
12.00 – 12.45: “Workshop I”
13.00 – 13.45: “Workshop II”

21 TEMMUZ 202410 
Pazar 
10.00 – 10.45: “Workshop III”
11.00 – 11.45: “Workshop IV”
12.00 – 12.45: “Workshop V”
13.00 – 13.45: “Workshop VI”

ZOOM ile Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim