Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı (64 Saat)

Dış Ticaret Uzmanlığı (64 Saat)

Fiyat: 2700 5 Taksit Fiyatı: 2820 9 Taksit Fiyatı: 3000

Tarih: 05.09.2020 - 25.10.2020
Eğitim Yeri: Ankara

Açıklama

Ders kodu:                   DUP ZOOM ‘20’/21
Toplam Ders Sayısı :  80 Ders (1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri :              Cumartesi ve Pazar (09.30 -13.15 )
Başlama tarihi:           05 EYLÜL 2020 Cumartesi
Bitiş tarihi:                  08 KASIM 2020 Pazar
Dönem:                        111

1.HAFTA
05 EYLÜL 2020
Cumartesi 
09.30 – 10.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I
10.30 – 11.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II
11.30 – 12.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret III
12.30 – 13.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret IV

06 EYLÜL 2020
Pazar
09.30 – 10.15 : Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I
10.30 – 11.15 : Dış Ticaret Terminolojisi II
11.30 – 12.15 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020
12.30 – 13.15 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020

2.HAFTA
12 EYLÜL 2020
Cumartesi
09.30 – 10.15 :  İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
10.30 – 11.15 : İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
11.30 – 12.15 :  İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
12.30 – 13.15 : Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

13 EYLÜL 2020
Pazar 
09.30 – 10.15 : Uluslararası Pazarlama I
10.30 – 11.15 : Uluslararası Pazarlama II
11.30 – 12.15 : Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
12.30 – 13.15 : Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

3. HAFTA
19 EYLÜL 2020
Cumartesi 
09.30 – 10.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
11.30 – 12.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 :  Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

20 EYLÜL 2020
Pazar 
09.30 – 10.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi III
10.30 – 11.15 :  Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
11.30 – 12.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
12.30 – 13.15 :  Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

4.HAFTA
26 EYLÜL 2020
Cumartesi
09.30 – 10.15 : İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
10.30 – 11.15 : İhracatta Devlet Yardımları I
11.30 – 12.15 : İhracatta Devlet Yardımları II
12.30 – 13.15 : KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

27 EYLÜL 2020
Pazar 
09.30 – 10.15 : E-Ticaret Uygulamaları I
10.30 – 11.15 : E-Ticaret Uygulamaları II
11.30 – 12.15 : E-Ticaret Uygulamaları III
12.30 – 13.15 : E-Ticaret Uygulamaları IV

5.HAFTA
03 EKİM 2020
Cumartesi
09.30 – 10.15 : Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
10.30 – 11.15 : Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
11.30 – 12.15 : Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
12.30 – 13.15 : Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

04 EKİM 2020
Pazar
09.30 – 10.15  Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
10.30 – 11.15 : Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
11.30 – 12.15 :  Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

6.HAFTA
10 EKİM 2020
Cumartesi
09.30 – 10.15  Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
10.30 – 11.15 : Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
11.30 – 12.15 : Belge Doldurma Tekniği I
12.30 – 13.15 : Belge Doldurma Tekniği II

11 EKİM 2020
Pazar 
09.30 – 10.15  Nakliye ve Lojistik
10.30 – 11.15 : Navlun ve Sigorta
11.30 – 12.15 : Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
12.30 – 13.15 : Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II
7.HAFTA
17 EKİM 2020
Cumartesi 
09.30 – 10.15 : Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
10.30 – 11.15 : Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
11.30 – 12.15 :  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
12.30 – 13.15 :  İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları
 
18 EKİM 2020
Pazar 
09.30 – 10.15  “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
11.30 – 12.15 : ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
12.30 – 13.15 :  Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

8. HAFTA 
24 EKİM 2020
Cumartesi 

09.30 – 10.15  Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
10.30 – 11.15 : Mali Belgeler ve Mali Defterler
11.30 – 12.15 :Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
12.30 – 13.15 : Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

25 EKİM 2020
Pazar 
09.30 – 10.15: Vaka Analizleri (Case Studies)
10.30 – 11.15 : Vaka Analizleri (Case Studies)
11.30 – 12.15 : Vaka Analizleri (Case Studies)
12.30 – 13.15 :Vaka Analizleri (Case Studies)

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim