Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Ders Programları

Bilkent Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Bilkent Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Açıklama

Eğitim Programı Ders İçeriği

Ders saatleri : 17.40-19.30 (Salı ve Perşembe günleri 2 ders)

Toplam ders sayısı : 80 (İlk 64 ders MEB Onaylı Sertifika Programı; takip eden 16 ders TDV-SABEL Sertifikası Programı)

Eğitimin yeri                : Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (UYDYO)

Eğitim sınıfı                  : LD 4

 

GÜZ YARIYILI

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I

Dış Ticaret Terminolojisi II

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020

İhracat ve İthalatın Genel Yapısı

İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)

İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)

Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

Uluslararası Pazarlama I (03 Aralık)

Uluslararası Pazarlama II

Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme (05 Aralık)

Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

Akreditif Akışı / Süreç Analizi I

Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

Akreditif Akışı / Süreç Analizi III

Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II

Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel

İhracatta Devlet Yardımları I

İhracatta Devlet Yardımları II

KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

E-Ticaret Uygulamaları I

E-Ticaret Uygulamaları II

E-Ticaret Uygulamaları III

E-Ticaret Uygulamaları IV

Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü

Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi

Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi

Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I

Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

YARIYIL ARASI

BAHAR YARIYILI

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II

Belge Doldurma Tekniği I

Belge Doldurma Tekniği II

Nakliye ve Lojistik

Navlun ve Sigorta

Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I

Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat

İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

“Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi

Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi

Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

BAHAR TATİLİ

Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri

Mali Belgeler ve Mali Defterler

Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi

Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

Vaka Analizleri (Case Studies)

Vaka Analizleri (Case Studies)

Vaka Analizleri (Case Studies)

Vaka Analizleri (Case Studies)

64 Saatlik MEB Sertifika Programı’nın sonu.

Katılımcılar TDV – SABEL Sertifikası almak istedikleri takdirde takip eden derslere de katılmak zorunluluğundadırlar.

AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi

Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri

İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması

Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama

Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları

AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler

Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri

Türkiye-AB Ticaretinde Finansman

Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I

“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II

“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” I

“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” II

16 saatlik SABEL Programı’nın sonu

80 saatlik tüm eğitimin sonu

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim