Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

Ders Programları

2019-2020 Bilkent Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

2019-2020 Bilkent Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Açıklama

Eğitim Programı Ders İçeriği

Ders saatleri : 17.40-19.30 (Salı ve Perşembe günleri 2 ders)

Toplam ders sayısı : 80 (İlk 64 ders MEB Onaylı Sertifika Programı; takip eden 16 ders TDV-SABEL Sertifikası Programı)

Eğitimin yeri                : Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (UYDYO)

Eğitim sınıfı                  : LD 4

 

GÜZ YARIYILI

08 Ekim 2019 Salı

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

10 Ekim 2019 Perşembe

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

15 Ekim 2019 Salı

Dış Ticaret Terminolojisi ve Terim Uzmanlığı I

Dış Ticaret Terminolojisi II

17 Ekim 2019 Perşembe

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020

22 Ekim 2019 Salı

İhracat ve İthalatın Genel Yapısı

İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)

24 Ekim 2019 Perşembe

İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)

Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

30 Ekim 2018 Çarşamba (29 Ekim Resmi tatil olduğundan)

Uluslararası Pazarlama I (03 Aralık)

Uluslararası Pazarlama II

31 Ekim 2019 Perşembe

Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme (05 Aralık)

Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

5 Kasım 2019 Salı

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

7 Kasım 2019 Perşembe

Akreditif Akışı / Süreç Analizi I

Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

12 Kasım 2019  Salı

Akreditif Akışı / Süreç Analizi III

Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

14 Kasım 2019 Perşembe

Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II

Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

19 Kasım 2019 Salı

İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel

İhracatta Devlet Yardımları I

21 Kasım 2019 Perşembe

İhracatta Devlet Yardımları II

KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

26 Kasım 2019 Salı

E-Ticaret Uygulamaları I

E-Ticaret Uygulamaları II

28 Kasım 2019 Perşembe

E-Ticaret Uygulamaları III

E-Ticaret Uygulamaları IV

3 Aralık 2019 Salı  (Zeynep Hocanın Dersi eklenecek )

Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü

Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

5 Aralık 2019 Perşembe

Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi

Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

10 Aralık 2019 Salı

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi

Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

12 Aralık 2019 Perşembe

Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I

Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

YARIYIL ARASI

BAHAR YARIYILI

3 Mart 2020 Salı

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II

5 Mart 2020 Perşembe

Belge Doldurma Tekniği I

Belge Doldurma Tekniği II

25 Şubat 2020 Salı

Nakliye ve Lojistik

Navlun ve Sigorta

27 Şubat 2020 Perşembe

Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I

Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

18 Şubat 2020 Salı / Cahit Gökçelik

Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

20 Şubat 2020 Perşembe / Cahit Gökçelik

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat

İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

10 Mart 2020 Salı

“Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi

Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

12 Mart 2020 Perşembe

ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi

Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

BAHAR TATİLİ

24 Mart 2020 Salı

Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri

Mali Belgeler ve Mali Defterler

26 Mart 2020 Perşembe

Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi

Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

31 Mart 2020 Salı

Vaka Analizleri (Case Studies)

Vaka Analizleri (Case Studies)

2 Nisan 2020 Perşembe

Vaka Analizleri (Case Studies)

Vaka Analizleri (Case Studies)

64 Saatlik MEB Sertifika Programı’nın sonu.

Katılımcılar TDV – SABEL Sertifikası almak istedikleri takdirde takip eden derslere de katılmak zorunluluğundadırlar.

31 mart 2020 Salı

AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi

Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri

2  Nisan 2020 Perşembe

İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması

Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

07 Nisan 2020 Salı

Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama

09 Nisan 2020 Perşembe

Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları

AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

14 Nisan 2020 Salı

AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler

Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri

16 Nisan 2020 Çarşamba (23 Nisan Perşembe Resmi Tatil)

Türkiye-AB Ticaretinde Finansman

Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

21 Nisan 2020 Salı

“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I

“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II

22 Nisan 2020 Perşembe

“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” I

“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” II

16 saatlik SABEL Programı’nın sonu

80 saatlik tüm eğitimin sonu

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim