Ders Programı

Eğitim iki bölümden oluşmaktadır:
Program #1: Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı (64 Saat / 1. – 8. Haftalar)
Program #2: Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret Eğitim Programı (16 Saat / 9. ve 10. Haftalar)
Program #2’ ye katılabilmek için Program #1’e tamamlanması ön şarttır.
Sertifikar:
1. Birinci programı tamamlayan tüm katılımcılara “TDV Katılım Sertifikası” (Türkçe ve İngilizce) ,
2. İkinci Programı da tamamlayan katılımcılara ayrıca TDV – SABEL sertifikası (Türkçe, Almanca ve İngilizce)
1.HAFTA
Cumartesi 

09.30 – 10.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I
10.30 – 11.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II
11.30 – 12.15 : Dış Ticaret Terminolojisi ve “Terim Uzmanlığı” I
12.30 – 13.15 : Dış Ticaret Terminolojisi II
Pazar
09.30 – 10.15 : İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
10.30 – 11.15 : İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)
11.30 – 12.15 : İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
12.30 – 13.15 : Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

2. HAFTA
Cumartesi

09.30 – 10.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
11.30 – 12.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi II
Pazar

09.30 – 10.15 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010
10.30 – 11.15 : Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)
11.30 – 12.15 : Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı – İthalatçı ve Banka)
12.30 – 13.15 : Dış Ticaretin Finansmanı II (Sendikasyon vb.)

3. HAFTA
Cumartesi 

09.30 – 10.15 : İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
10.30 – 11.15 : İhracatta Devlet Yardımları I
11.30 – 12.15 : İhracatta Devlet Yardımları II
12.30 – 13.15 : KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri
Pazar 

09.30 – 10.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
10.30 – 11.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II
11.30 – 12.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması III
12.30 – 13.15 : Eximbank Sigorta ve Garanti Programları
4. HAFTA
Cumartesi 

09.30 – 10.15 : Uluslararası Pazarlama I
10.30 – 11.15 : Uluslararası Pazarlama II
11.30 – 12.15 : Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
12.30 – 13.15 : Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

Pazar 

09.30 – 10.15 : E-Ticaret Uygulamaları I
10.30 – 11.15 : E-Ticaret Uygulamaları II
11.30 – 12.15 : E-Ticaret Uygulamaları III
12.30 – 13.15 : E-Ticaret Uygulamaları IV

5. HAFTA
Cumartesi

09.30 – 10.15 : Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
10.30 – 11.15 : Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları
11.30 – 12.15 : Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
12.30 – 13.15 : Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci
Pazar

09.30 – 10.15 : Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
10.30 – 11.15 : Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
11.30 – 12.15 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

6. HAFTA
Cumartesi 

09.30 – 10.15 : Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
10.30 – 11.15 : Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II
11.30 – 12.15 : Belge Doldurma Tekniği I
12.30 – 13.15 : Belge Doldurma Tekniği II
Pazar

09.30 – 10.15 : Nakliye ve Lojistik
10.30 – 11.15 : Navlun ve Sigorta
11.30 – 12.15 : Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
12.30 – 13.15 : Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II
7. HAFTA
Cumartesi 

09.30 – 10.15 : Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
10.30 – 11.15 : Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
11.30 – 12.15 : İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
12.30 – 13.15 : İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

Pazar 

09.30 – 10.15 : “Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
11.30 – 12.15 : ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
12.30 – 13.15 : Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

8. HAFTA 
Cumartesi

09.30 – 10.15 : Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
10.30 – 11.15 : Mali Belgeler ve Mali Defterler
11.30 – 12.15 : Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
12.30 – 13.15 : Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi
 
Pazar 

09.30 – 10.15: Vaka Analizleri (Case Studies)
10.30 – 11.15 : Vaka Analizleri (Case Studies)
11.30 – 12.15 : Vaka Analizleri (Case Studies)
12.30 – 13.15 : Vaka Analizleri (Case Studies)
TDV-Sabel Akademie
9. HAFTA
Cumartesi 
09.30 – 10.15 : AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi
10.30 – 11.15 : Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri
11.30 – 12.15 : İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması
12.30 – 13.15 : Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

Pazar 

09.30 – 10.15 : Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”
10.30 – 11.15 : Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama
11.30 – 12.15 : Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları
12.30 – 13.15 : AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi
10. HAFTA 
Cumartesi

09.30 – 10.15 : AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler
10.30 – 11.15 : Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri
11.30 – 12.15: Türkiye-AB Ticaretinde Finansman
12.30 – 13.15: Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

Pazar 

09.30 – 10.15 : “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I
10.30 – 11.15 : “Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II
11.30 – 12.15 : “Workshop I”
12.30 – 13.15 : “Workshop II”

Önemli Not: Ankara’daki Eğitimlerimize Katılan Kursiyerlerimizin Milli Eğitim Sertifikası Alabilmesi için gerekli belgeler:
Eğitim tarihinden önce mutlaka yanınızda getirmeniz gerekenler: 2 adet vesikalık fotoğraf, Bir adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi, En son mezun olunan okulun diploma fotokopisi
Milli Eğitim Sertifikası Alabilmek için en az Orta Öğretim Mezuniyeti olma şartı aranmaktadır.
Milli Eğitim Sertifikası alabilmek için yukarıdaki belgelerin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

DIŞ TİCARET İNGİLİZCESİ EGİTİM PROGRAMI ANKARA-İSTANBUL

Toplam Ders Sayısı   : 32 Ders(1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri             :  Cumartesi ve Pazar (09.30 -13.15 )
Cumartesi   
09.30-10.15           Genel giriş; prensipler; öğrencilerin kendilerini tanıtmaları
10.30-11.15            İş ilanı; ilanın tartışılması
11.30-12.15            İlana başvuru ve CV
12.30-13.15            Başvuru yapılan işyerinde “Interview”

Pazar

09.30-10.15           İşe kabul ve iş arkadaşlarının tanınması
10.30-11.15            Departmanların gezilmesi
11.30-12.15            İşe başlama ve telefon görüşmeleri
12.30-13.15            İşe başlama ve telefon görüşmeleri

 Cumartesi
09.30-10.15           Kelime haznesi
10.30-11.15            Klişe ifadeler
11.30-12.15            Yazışmalar
12.30-13.15            Yazışmalar
        
Pazar       
09.30-10.15            İş gezisi (bir fuara katılım) vize formu; davet yazısı gibi
10.30-11.15            Ticaret Heyeti’ne ve Alım Heyeti’ne katılım
11.30-12.15            Alıcının daveti; davete icabet etmek
12.30-13.15            İş yemeği

Cumartesi
09.30-10.15           Kelime haznesi
10.30-11.15            Klişe ifadeler
11.30-12.15            Yazışmalar
12.30-13.15            Yazışmalar
                  
Pazar 
09.30-10.15             Sunum teknikleri ve örnek sunum
10.30-11.15             Sunum teknikleri ve örnek sunum
11.30-12.15             İngilizce ekonomi gazetelerinin (“Financial Times” gibi) analizi
12.30-13.15             İngilizce ekonomi gazetelerinin (“Financial Times” gibi) analizi

Cumartesi
09.30-10.15            Teklif mektubu ve “Proforma Fatura”
10.30-11.15             Sözleşme
11.30-12.15             Sözleşme / Müzakere yöntemleri
12.30-13.15             Müzakere yöntemleri

Pazar
09.30-10.15            Öğrenci sunumları
10.30-11.15             Öğrenci sunumları
11.30-12.15             Sunumların değerlendirilmesi
12.30-13.15             Sunumların değerlendirilmesi

asexon.com
1
×
Merhaba,
size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bana yazmak için WhatsApp ikonuna bir kez tıklayınız.


* Önemli Not:
- Vakfımıza WhatsApp Araması ile ulaşılamamaktadır.
- Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında iletişime geçiniz.