Liderlik ve Yöneticilik

İŞ LİDERLİĞİ VE ETKİLİ YÖNETİCİLİK BECERİLERİ

Amaç

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.
Bu nedenle, nasıl ki vücudumuzdaki hayatı fonksiyona sahip olan kalbimizi korumak için sağlıklı besleniyor, kontrole gidiyor, spor yapıyorsak, organizasyonların kalbi olan iş gören gücünün de olumsuz ve işletmenin aleyhine olabilecek davranışlardan uzaklaşmaları için bireysel performans ve motivasyonu en üst düzeyde tutacak, kariyer ve gelişim süreçlerine yön verecek, takım ruhunu aşılayabilecek ve aynı amaç için bir araya gelmelerini sağlayabilecek lider yöneticiler yetiştirmemiz gerekmektedir.
Bu eğitim sonunda, yöneticilerin liderlik vasıfları kazanması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmesi ve yöneticilerin olayları helikopter bakış açısıyla analiz edip değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.

 

Eğitim

İş Liderliği ve Etkili Yöneticilik Becerileri Eğitimi  iki gün süre ile 24-25.10.2017 Salı ve Çarşamba Günleri 09:30 – 15:30 saatleri arasında Türk Dış Ticaret Vakfı Koru Mahallesi, Ankaralılar Caddesi No:5, 06810 Yenimahalle/Ankara adresinde icra edilecektir. Eğitimin toplam süresi 12 saattir ve dili Türkçe’dir. Eğitimin başlangıç zamanından 15 dakika önce belirtilen adres ve derslikte olunması tavsiye edilir. Eğitimin detayı ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

11.11.2017
09:30 – 10:20 Kendini ve Çevresini Tanımak
10:20 – 10:30 Ara
10:30 – 11:20 Profesyonel İletişim Becerilerime Sahip Olmak
11:20 – 11:30 Ara
11:30 – 12:20 İnsanların Önüne Peşinden Gidecekleri Amaçlar Koymak
12:20 – 12:30 Ara
12:30 – 13:20 En İyileri İşe Almak
13:20 – 13:30 Ara
13:30 – 14:20 En İyileri Elde Tutmak
14:20 – 14:30 Ara
14:30 – 15:20 Zaman Yönetimi
15:20 – 15:30 Soru/Cevap

 

12.11.2017
09:30 – 10:20 Ekipleri Yönetmek
10:20 – 10:30 Ara
10:30 – 11:20 Sorunlu Çalışanlara Yaklaşım
11:20 – 11:30 Ara
11:30 – 12:20 Krizlerle Başa Çıkmak
12:20 – 12:30 Ara
12:30 – 13:20 Kişisel Kariyeri Geliştirme
13:20 – 13:30 Ara
13:30 – 14:20 Lider Olmak
14:20 – 14:30 Ara
14:30 – 15:20 Duygusal Olgunluk
15:20 – 15:30 Soru/Cevap


Katılım

İş dünyasındaki tüm iş adamlarına özellikle tavsiye edilmekle birlikte program, hedefine hızlı ulaşmak ve hayatını kolaylaştırmak isteyen tüm bireylere açıktır. Bu eğitime katılan herkes eğitim katılım belgesi/sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Eğitimin ücreti 575 TL’dir.

Başvuru

            https://www.tdvsem.com/basvuru/ adresinden çevrimiçi başvurular ve ödemeler kabul edilmektedir.

Eğitmen

İlker KALDI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.  Kamuda ve özel sektörde hukukçu, yönetici, danışman ve eğitimci olarak görev yaptı.   

Yönetim, psikoloji, kişisel gelişim, davranış bilimleri, kalite yönetim sistemleri alanlarında eğitimler aldı.

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerine siyasal iletişim ve seçim kampanyası yönetimi alanlarında siyasal partilere ve politikacılara danışmanlık yaparak başladı.

2012 yılına kadar Ankara merkezli bir eğitim danışmanlık kurumunda Akdeniz Bölge Müdürü, danışman ve eğitmen olarak görev yaptı.

Faaliyetlerini 01 Mart 2012 tarihinden itibaren İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık markası ve ekip arkadaşları ile birlikte Kurumsal Gelişim, Yönetim, Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları, Davranış Geliştirme alanlarında eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyerek, “Kurumsallaşma”, “Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma”, “İnsan Kaynakları Süreçleri”, “İmaj Yönetimi, Konuşma ve Hitabet”, “Siyasal İletişim”, “İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri” alanlarında danışmanlık hizmetleri vererek sürdürüyor.

Kendi markasıyla yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, 2014 yılından bu yana, Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde eğitimler, seminerler gerçekleştiriyor.

Bugüne dek 182 kuruma, kuruluşa ve organizasyona onbeş bin saati aşkın eğitim, seminer ve danışmanlık hizmeti vermiştir.