GÜMRÜK CEZALARI – DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Eğitmenler                 : Programda gösterilmiştir.
Eğitim tarihi               : 10-11 ve 17-18 Kasım 2018 (Cumartesi, Pazar)
Eğitim süresi              : 4 gün (Her gün dört saat)
Ders sayısı                  : 16
Bir ders saati              : 45 dakika (Her ders arasında 15 dakika teneffüs)
Ders saatleri               : 14.00-17.45
Eğitim yeri                 : TDV İstanbul Ofisi
Ders materyali           : PowerPoint CD’si ve TDV Dış Ticaret Mevzuatı Kitabı (1.100 sayfa)
Ders metodu              : Uygulama temelinde interaktif katılım. Vak’a analizleri.
Katılımcı profili          : Aşağıdaki konularda ihtisas eğitimi almak isteyenler.
Katılım için ön şart    : Dış ticaret temel öğretisini almış olmak.
Sertifika                      : TDV Katılım Sertifikası
Ücret                          : 725.00-TL (KDV Dahil)

Amaç                          : Ülkemiz dış ticaret uygulamalarında “Gümrük Cezaları” ve “Dahilde İşleme Rejimi”nin özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Gümrük Mevzuatı doğal olarak cezai hükümler içermekte ve çoğu zaman “umursamama” alışkanlığımız nedeniyle büyük sıkıntılar, telafisi hemen hemen imkânsız sorunlar yaşanmaktadır.

Dahilde İşleme Rejimi’nin önemi de, ülkemizin ihracatının yaklaşık yarısının bu rejime dayanıyor olması nedeniyle, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Üretici ve ihracatçılarımızın yollarının er veya geç Dahilde İşleme Rejimi ile kesişmesi kaçınılmaz bir durumdur. Teknik ayrıntıları ise son derece karmaşık bir yapıdadır.

Eğitimin temel amacı, bu iki konuda katılımcıların bilgilendirilerek doğabilecek sıkıntılar karşısında ön almalarının sağlanmasıdır.

Bunun yanında, Vakfımızın tüm eğitimlerindeki genel ilke ve amaç olan “Kurum/Firma faaliyetlerinin optimize edilmesi” de tüm ünitelerin işlenmesinde esas alınacaktır.

PROGRAM / MÜFREDAT

10 Kasım 2018 Cumartesi

Eğitmen: Yunus Nadi KURAL

14.00-14.45    Gümrük Mevzuatında Ceza Hükümleri

15.00-15.45    İdari Ceza – Adli Ceza Ayırımı

16.00-16.45    Savunma Yöntemleri ve Esasları

17.00-17.45    Gerçek Olaylardan Örneklemeler

11 Kasım 2018 Pazar

Eğitmen: Cem ÖZVARDAR

14.00-14.45    Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) Temel Esasları ve Felsefesi

15.00-15.45    DİR Mevzuatının Uygulamadaki Önemi ve Genel Yapısı

16.00-16.45    DİR Uygulamalarında İdari Yapı

17.00-17.45    DİR Öğretisindeki Temel Terminoloji

17 Kasım 2018 Cumartesi

Eğitmen: Cem ÖZVARDAR

14.00-14.45    Tüm Yönleriyle Bir DİR Uygulaması Akış Süreci 1

15.00-15.45    Tüm Yönleriyle Bir DİR Uygulaması Akış Süreci 2

16.00-16.45    Tüm Yönleriyle Bir DİR Uygulaması Akış Süreci 3

17.00-17.45    Tüm Yönleriyle Bir DİR Uygulaması Akış Süreci 4

18 Kasım 2018 Pazar

Eğitmen: Cem ÖZVARDAR

14.00-14.45    Bir İhracat Teşvik Mekanizması Olarak DİR

15.00-15.45    DİR’in Akraba Topluluğu: “Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri”

16.00-16.45    Vak’a Analizleri 1

17.00-17.45    Vak’a Analizleri 2

transporn.vip