Döviz (Kambiyo) Mevzuatı

İHTİSAS EĞİTİMİ
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU ile
KARAR VE TEBLİĞLERDE
YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE
DÖVİZ (KAMBİYO) MEVZUATI

Eğitim tarihi : 26-27 Ocak 2019 (Cumartesi ve Pazar)
Eğitim süresi : 2 gün
Ders sayısı : 8 ders
Bir ders saati : 45 dakika
Eğitim yeri : TDV Ankara-Çayyolu Merkez Binası
Ders materyali : Ders PowerPointleri
Ders metodu : Uygulama temelinde interaktif katılım. Vak’a analizleri.
Katılımcı profili : Dış ticaret alanında faaliyet gösterenler ve çalışanlar.
Sertifika : TDV Katılım Sertifikası

Eğitim Ücreti:
Peşin: 475.00 TL,  5 Taksit: 500.00, 9 Taksit: 550.00TL

Amaç :TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Şubat 2008’de yapılan değişiklikle ihracatçılar tarafından “ihracat bedeli dövizlerin” serbestçe tasarrufu esas alınmıştır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 Eylül 2018 gün ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ ve yapılan diğer düzenlemelerle ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilme süreleri ile bankaya satılma şartları ve Türkiye’de dövizle yapılacak işlemler konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. İlgili makamlar yeni düzenlemenin geçici bir süre yürürlükte kalacağını ifade etmektedirler. Uygulamada özellikle bankacı ve ihracatçılar ile dövizle işlem yapan diğer özel ve tüzel kişilerin mevzuata aykırı işlem yapmamaları bakımından konuya ilişkin bilgilendirilerek donanımlarının güçlendirilmesiyle dövizle işlem yapan kişilerin maddi ve manevi her hangi bir sorun yaşamamaları bu eğitim programının temel amacını oluşturmaktadır.

Bunun yanında, Vakfımızın tüm eğitimlerindeki genel ilke ve amaç olan “Kurum/Firma faaliyetlerinin optimize edilmesi” de tüm ünitelerin işlenmesinde esas alınacaktır.

PROGRAM / MÜFREDAT
26 Ocak 2019 Cumartesi
09.30-10.15 Döviz (Kambiyo-TPKK) Mevzuatı ve Yapılan Son Değişiklikler
10.30-11.15 “Türkiye’de Yerleşik Kişi” ve “Dışarıda Yerleşik Kişi” Tanımları.
11.30-12.15 Bankacılar, İhracatçılar, Transit Ticaretle Uğraşanlar, Taşımacılar,
Turizmciler ve Çıkan/Gelen Yolcuları İlgilendiren Mevzuat Düzenlemeleri
12.30-13.15 Türkiye’de Mal ve Hizmet Alım-Satımlarında, Döviz ve TL ile Ödeme- Sözleşme Yapılması Şartları

27 Ocak 2019 Pazar
09.30-10.15 “İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilme Süreleri”
10.30-11.15 “İhracat Bedeli Dövizlerin Bankaya Bozdurulması Koşulları”
11.30-12.15 Döviz Mevzuatına Aykırı Fiiller, Kambiyo Suçları ve Yaptırımlar
12.30-13.15 Döviz Mevzuatına İlişkin Genel Değerlendirme, Soru-Cevap

  • Döviz Mevzuatında hukuk normları nasıl sıralanmaktadır? Döviz Mevzuatı normlar sıralamasında; anayasa, kanun, karar, tebliğ, genelge… uygun bir sıralama mıdır?
  • Döviz Mevzuatında; bir alt düzenlemenin (örneğin Tebliğin), bir üst seviyedeki düzenlemeye (örneğin Karara) uygunluğu zorunlu mudur?

Bir Tebliğ hükmü, Karara uygun değilse hangi hukuk normu geçerli olacaktır? Örneğin, ihracat bedeli dövizlerin TL’ye çevrilmesi zorunlu mudur? İhracat bedelleriyle ilgili dövizler konusunda hangi düzenlemeleri dikkate almalıyız?

TPKK Hakkında 32 sayılı Karara göre, ihracat bedeli dövizlerin tasarrufu serbest değil  midir?

  • Yurt dışına çıkarken veya yurda gelirken yolcu beraberinde getirilebilecek döviz ve TL tutarı ne kadardır? İstediğimiz kadar döviz veya TL’yi yurt dışına çıkarabilir miyiz? Yasal sınır nedir? Düzenlemelere aykırı dövizin yurt dışına çıkarılması halinde karşılaşabilecek yaptırımlar nelerdir?
  • Döviz Mevzuatına aykırı işlem yapan bankacılar, ihracatçılar, yolcular, kamu görevlileri vb. hakkında ne işlem yapılmaktadır? Yaptırım uygulamaya yetkili makamlar hangileridir?

TÜM BU SORULARIN CEVABİ YENİ DÖVİZ MEVZUATI EĞİTİMDE…

flashpornhub.com