Bilkent Üniversitesi

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI
2017-18 DÖNEMİ

Bilkent Üniversitesin’de 2015 tarihinden başlayarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Dış Ticaret Uzmanlık eğitiminin yeni dönem kurs tarihleri 2018 yılı Eylül ayında duyurulacaktır. 

Sertifika Programı’nın Uygulanması ve Süreç Hakkında Genel Bilgi:
– Eğitim, Bilkent öğrencilerine de, Vakfımızın Ankara ve İstanbul’da yapacağı programlarla aynı içerikle verilecektir.
– Güz Dönemi :07 Kasım – 21 Aralık 2017  Bahar Dönemi : 06 Şubat 2017 – 03 Mayıs 2018 olarak öngörülmektedir.
– Derslerin Salı ve Perşembe günleri saat 17.40-19.30 arasında iki ders saati olarak uygulanacaktır.
– Eğitimin, geçen dönem olduğu gibi birbirinden bağımsız iki ünite halinde değil tek bir eğitim olarak uygulanacaktır.
– Bu dönem, 64 saatlik temel eğitimimize, Almanya’da yerleşik SABEL Schulen adındaki eğitim kurumuyla yaptığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde 16 saatlik“Türkiye-AB Ticareti” başlıklı bölüm eklenmiş ve toplam süre 80 saate çıkmıştır.
– Derslerin % 80’ine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
– MEB Sertifika Sınavı’nda, her biri 2 puan değerinde olan, çoktan seçmeli 50 adet soru sorulacaktır.

Milli Eğitim Sertifikası Almak için gerekli belgeler: 
Eğitim tarihinden önce mutlaka yanınızda getirmeniz gerekenler: 2 adet vesikalık fotoğraf, Bir adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi, En son mezun olunan okulun diploma fotokopisi

Eğitimin amacı, yukarıdaki gerçekler dikkate alınarak, donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştirmektir.

Başvuru:
İnternet üzerinden veya doğrudan Vakfa gelinerek Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
– Bilkent Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarından hafta sonu eğitime TDV Merkez binasında katılmak isteyenlerede aynı ücret uygulanacaktır.
Eğitim Ücreti: 1.350.-TL’dir. Bu bedel, kredi kartı, banka havalesi (ANKARA DANIŞMANLIK, TEMSİLCİLİK, YAYIN, EĞİTİM TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
  IBAN NO:TR60 0001 0016 7152 0764 6350 01) veya nakit olarak ödenebilecektir.
– Taksitlendirme, sadece YAPIKREDİ BANKASI (Word) , GARANTİ BANKASI (Bonus) , ZİRAAT BANKASI (Maksimum), HALK BANKASI (Paraf) ve VAKIFBANK (Word) kredi kartları için geçerli olmak üzere, 5 eşit taksitte (270.-TL) ödeme olanağı da bulunmaktadır..

Eğitim Programı Ders İçeriği

Ders saatleri : 17.40-19.30 (Salı ve Perşembe günleri 2 ders)
Toplam ders sayısı : 80 (İlk 64 ders MEB Onaylı Sertifika Programı; takip eden 16 ders TDV-SABEL Sertifikası Programı)
Eğitimin yeri                : Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (UYDYO)
Eğitim sınıfı                  : LD 4

GÜZ YARIYILI

7 Kasım 2017 Salı
Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I
Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

9 Kasım 2017 Perşembe
Dış Ticaret Terminolojisi ve “Terim Uzmanlığı” I
Dış Ticaret Terminolojisi II

14 Kasım 2017 Salı
İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)

16 Kasım 2017 Perşembe
İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

21 Kasım 2017 Salı
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

23 Kasım 2017 Perşembe
Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

28 Kasım 2017 Salı
Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010
Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

30 Kasım 2017 Perşembe
Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı – İthalatçı ve Banka)
Dış Ticaretin Finansmanı II (Sendikasyon vb.)

5 Aralık 2017 Salı
İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
İhracatta Devlet Yardımları I

7 Aralık 2017 Perşembe
İhracatta Devlet Yardımları II
KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

12 Aralık 2017 Salı
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II

14 Aralık 2017 Perşembe
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması III
Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

19 Aralık 2017 Salı
Uluslararası Pazarlama I
Uluslararası Pazarlama II

21 Aralık 2017 Perşembe
Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

YARIYIL ARASI
BAHAR YARIYILI

6 Şubat 2018 Salı
E-Ticaret Uygulamaları I
E-Ticaret Uygulamaları II

8 Şubat 2018 Perşembe
E-Ticaret Uygulamaları III
E-Ticaret Uygulamaları IV

13 Şubat 2018 Salı
Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

15 Şubat 2018 Perşembe
Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

20 Şubat 2018 Salı
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

22 Şubat 2018 Perşembe
Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

27 Şubat 2018 Salı
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II

1 Mart 2018 Perşembe
Belge Doldurma Tekniği I
Belge Doldurma Tekniği II

6 Mart 2018 Salı
Nakliye ve Lojistik
Navlun ve Sigorta

8 Mart 2018 Perşembe
Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

13 Mart 2018 Salı
Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

15 Mart 2018 Perşembe
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

20 Mart 2018 Salı
“Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

22 Mart 2019 Perşembe
ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

27 Mart 2018 Salı
Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
Mali Belgeler ve Mali Defterler

29 Mart 2018 Perşembe
Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

3 Nisan 2018 Salı
Vaka Analizleri (Case Studies)
Vaka Analizleri (Case Studies)

5 Nisan 2018 Perşembe
Vaka Analizleri (Case Studies)
Vaka Analizleri (Case Studies)

64 Saatlik MEB Sertifika Programı’nın sonu.

Katılımcılar TDV – SABEL Sertifikası almak istedikleri takdirde takip eden derslere de katılmak zorunluluğundadırlar.

10 Nisan 2018 Salı
AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi
Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri

12 Nisan 2018 Perşembe
İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması
Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

17 Nisan 2018 Salı
Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”
Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama

19 Nisan 2018 Perşembe
Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları
AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

24 Nisan 2018 Salı
AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler
Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri

26 Nisan 2018 Perşembe
Türkiye-AB Ticaretinde Finansman
Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

2 Mayıs 2018 Çarşamba
“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I
“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II

3 Mayıs 2018 Perşembe
“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” I
“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” II

16 saatlik SABEL Programı’nın sonu
80 saatlik tüm eğitimin sonu

Hemen Başvur