Bilkent Üniversitesi Dış Ticaret

Bilkent Üniversitesin’de 2015 tarihinden başlayarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Dış Ticaret Uzmanlık eğitiminin yeni dönem kurs tarihleri Eylül ayında duyurulacaktır. 

Ankara     : 25 Ekim 2016 – 27 Nisan 2017 

 Sertifika Programı’nın Uygulanması ve Süreç Hakkında Genel Bilgi:
– Eğitim, Bilkent öğrencilerine de, Vakfımızın Ankara ve İstanbul’da yapacağı programlarla aynı içerikle verilecektir.
Güz Dönemi : 25 Ekim-22 Aralık 2016  Bahar Dönemi : 14 Şubat-27 Nisan 2017 olarak öngörülmektedir.

– Derslerin Salı ve Perşembe günleri saat 17.40-19.30 arasında iki ders saati olarak uygulanacaktır.
– Eğitimin, geçen dönem olduğu gibi birbirinden bağımsız iki ünite halinde değil tek bir eğitim olarak uygulanacaktır.
– Bu dönem, 64 saatlik temel eğitimimize, Almanya’da yerleşik SABEL Schulen adındaki eğitim kurumuyla yaptığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde 16 saatlik“Türkiye-AB Ticareti” başlıklı bölüm eklenmiş ve toplam süre 80 saate çıkmıştır.
– Derslerin % 80’ine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
– TDV dönem sonu sınavında, her biri 4 puan değerinde olan, çoktan seçmeli 25 adet soru sorulacaktır.
– MEB Sertifika Sınavı’nda, her biri 2 puan değerinde olan, çoktan seçmeli 50 adet soru sorulacaktır.

Öğrenciler için seçenekler şunlardır:
Seçenek 1: Eğitimin 64 saatlik bölümüne katılarak MEB onaylı sertifika almak.
Seçenek 2: Eğitimin 80 saatlik tamamına katılarak MEB onaylı sertifika ile birlikte SABEL Schulen logosu da taşıyan “TDV-SABEL Sertifikası” almak.

Başvuru:
– İnternet üzerinden veya doğrudan Vakfa gelinerek Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

 

– Bilkent Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarından hafta sonu eğitime TDV Merkez binasında katılmak isteyenlerede aynı ücret uygulanacaktır.
– Bu bedel, kredi kartı, banka havalesi (ANKARA DANIŞMANLIK, TEMSİLCİLİK, YAYIN, EĞİTİM TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

  IBAN NO:TR60 0001 0016 7152 0764 6350 01) veya nakit olarak ödenebilecektir.
– Sadece World ve Kredi Kartları için geçerli olmak üzere, 5 eşit taksitte (290.-TL) ödeme olanağı da bulunmaktadır..

Kariyer bilgileri:

– Mesleki kariyer olarak “Dış Ticaret Uzmanlığı”, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
– Hükümetin, “2023 Yılında 500 Milyar Dolar İhracat” sloganıyla koyduğu hedef, bu mesleği yakın ve orta vadede daha da önemli hale getirmiştir.
– Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023’e kadar sektördeki istihdam öngörüsü, yılda ortalama 20.000 beyaz yakalıdır.
– 1980’den bu yana tüm Hükümet Programlarındaki “Ülkenin kalkınması ihracata dayalı olacak ve gerekli planlamalar bu doğrultuda yapılacaktır” ilkesi mesleğin önemini bir kat daha ön plana çıkarmaktadır.
– 2013 TÜİK verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret hacmi 400 milyar ABD dolarıdır. DTÖ (WTO) verilerine göre 2013 dünya ticaret hacmi ise 18,7 trilyon ABD dolarıdır.

Eğitimin amacı, yukarıdaki gerçekler dikkate alınarak, donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştirmektir.

Eğitim Programı Ders İçeriği

Ders saatleri               : 17.40-19.30 (Her gün 2 ders)
Toplam ders sayısı      : 80 (İlk 64 ders MEB Onaylı Sertifika Programı. Takip eden 16 ders TDV-SABEL Sertifikası Programı)
Eğitimin yeri                : Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (UYDYO)
Eğitim sınıfı                  : LD 4

GÜZ YARIYILI

Bilkent Üniversitesi Güz Yarıyılı Akademik Takvimi
23 Eylül 2016 Cuma             : Derslerin başlaması
30 Aralık 2016 Cuma            : Derslerin son günü
2 Ocak 2017 Pazartesi – 13 Ocak 2017 Cuma : Yarıyıl Sonu Sınavları

TDV Eğitim Takvimi
25 Ekim 2016 Salı
Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I
Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

27 Ekim 2016 Perşembe
Dış Ticaret Terminolojisi ve “Terim Uzmanlığı” I
Dış Ticaret Terminolojisi II

1 Kasım 2016 Salı
İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)

3 Kasım 2016 Perşembe
İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

8 Kasım 2016 Salı
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

10 Kasım 2016 Perşembe
Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

15 Kasım 2016 Salı
Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010
Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

17 Kasım 2016 Perşembe
Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı – İthalatçı ve Banka)
Dış Ticaretin Finansmanı II (Sendikasyon vb.)

22 Kasım 2016 Salı
İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
İhracatta Devlet Yardımları I

24 Kasım Perşembe 2016 Perşembe
İhracatta Devlet Yardımları II
KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

29 Kasım 2016 Salı
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II

1 Aralık 2016 Perşembe
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması III
Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

6 Aralık 2016 Salı
Uluslararası Pazarlama I
Uluslararası Pazarlama II

8 Aralık 2016 Perşembe
Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

13 Aralık 2016 Salı
E-Ticaret Uygulamaları I
E-Ticaret Uygulamaları II

15 Aralık 2016 Perşembe
E-Ticaret Uygulamaları III
E-Ticaret Uygulamaları IV

20 Aralık 2016 Salı
Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

 22 Aralık 2016 Perşembe
Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

YARIYIL ARASI

BAHAR YARIYILI

Bilkent Üniversitesi Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi
6 Şubat 2017 Pazartesi         : Derslerin başlaması
15 Mayıs 2017 Pazartesi        : Derslerin son günü
2 Haziran 2017 Salı                : Yarıyıl Sonu Sınavları

TDV Eğitim Takvimi

14 Şubat 2016 Salı
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

16 Şubat  2016 Perşembe
Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

21 Şubat 2017 Salı
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II

23 Şubat 2017 Perşembe
Belge Doldurma Tekniği I
Belge Doldurma Tekniği II

28 Şubat 2017 Salı
Nakliye ve Lojistik
Navlun ve Sigorta

2 Mart 2017 Perşembe
Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

7 Mart 2017 Salı
Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

9 Mart 2017 Perşembe
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

 14 Mart 2017 Salı
“Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

16 Mart 2017 Perşembe
ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

21 Mart 2017 Salı
Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
Mali Belgeler ve Mali Defterler

23 Mart 2017 Perşembe
Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

28 Mart 2017 Salı  
Vaka Analizleri (Case Studies)
Vaka Analizleri (Case Studies)

30 Mart 2017 Perşembe
Vaka Analizleri (Case Studies)
Vaka Analizleri (Case Studies)

64 Saatlik MEB Sertifika Programı’nın sonu.
 
Katılımcılar TDV – SABEL Sertifikası almak istedikleri takdirde takip eden derslere de katılmak zorunluluğundadırlar.

4 Nisan 2017 Salı
AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi
Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri

6 Nisan 2017 Perşembe  
İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması
Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

11 Nisan 2017 Salı
Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”
Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama

13 Nisan 2017 Perşembe
Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları
AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

18 Nisan 2017 Salı
AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler
Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri