Bilkent Üniversitesi Dış Ticaret

 masonry_01

Ankara     : 09 Ekim 2018 – 25 Nisan 2019 

 Sertifika Programı’nın Uygulanması ve Süreç Hakkında Genel Bilgi:
– Eğitim, Bilkent öğrencilerine de, Vakfımızın Ankara ve İstanbul’da yapacağı programlarla aynı içerikle verilecektir.
Güz Dönemi : 09 Ekim 2018 Salı, 13 Aralık 2018 Perşembe  Bahar Dönemi : 19 Şubat 2019 Salı 25 Nisan 2019 Perşembe olarak öngörülmektedir.

– Derslerin Salı ve Perşembe günleri saat 17.40-19.30 arasında iki ders saati olarak uygulanacaktır.
– Eğitimin, geçen dönem olduğu gibi birbirinden bağımsız iki ünite halinde değil tek bir eğitim olarak uygulanacaktır.
– Bu dönem, 64 saatlik temel eğitimimize, Almanya’da yerleşik SABEL Schulen adındaki eğitim kurumuyla yaptığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde 16 saatlik“Türkiye-AB Ticareti” başlıklı bölüm eklenmiş ve toplam süre 80 saate çıkmıştır.
– Derslerin % 80’ine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
– TDV dönem sonu sınavında, her biri 4 puan değerinde olan, çoktan seçmeli 25 adet soru sorulacaktır.
– MEB Sertifika Sınavı’nda, her biri 2 puan değerinde olan, çoktan seçmeli 50 adet soru sorulacaktır.

Öğrenciler için aşamalar şunlardır:
Aşama 1: Eğitimin 64 saatlik bölümüne katılarak MEB onaylı sertifika almak.
Aşama 2: Eğitimin 80 saatlik tamamına katılarak MEB onaylı sertifika ile birlikte SABEL Schulen logosu da taşıyan “TDV-SABEL Sertifikası” almak.

Başvuru:
– İnternet üzerinden veya doğrudan Vakfa gelinerek Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Katılım Şartları:
– Bilkent Üniversitesi ile yapılan protokol dahilinde eğitime sadece Bilkent Üniversitesi öğrencileri ve mezunları katılabilmektedir.

Eğitim Ücreti:
 1.550.-TL’dir.
– Bilkent Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarından hafta sonu eğitime TDV Merkez binasında katılmak isteyenlerede aynı ücret uygulanacaktır.
– Bu bedel, kredi kartı, banka havalesi (ANKARA DANIŞMANLIK, TEMSİLCİLİK, YAYIN, EĞİTİM TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ    IBAN NO:TR60 0001 0016 7152 0764 6350 01) veya nakit olarak ödenebilecektir.
– Sadece World ve Kredi Kartları için geçerli olmak üzere, 5 eşit taksitte (310.-TL) ödeme olanağı da bulunmaktadır..

Kariyer bilgileri:

– Mesleki kariyer olarak “Dış Ticaret Uzmanlığı”, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
– Hükümetin, “2023 Yılında 500 Milyar Dolar İhracat” sloganıyla koyduğu hedef, bu mesleği yakın ve orta vadede daha da önemli hale getirmiştir.
– Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023’e kadar sektördeki istihdam öngörüsü, yılda ortalama 20.000 beyaz yakalıdır.
– 1980’den bu yana tüm Hükümet Programlarındaki “Ülkenin kalkınması ihracata dayalı olacak ve gerekli planlamalar bu doğrultuda yapılacaktır” ilkesi mesleğin önemini bir kat daha ön plana çıkarmaktadır.
– 2013 TÜİK verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret hacmi 400 milyar ABD dolarıdır. DTÖ (WTO) verilerine göre 2013 dünya ticaret hacmi ise 18,7 trilyon ABD dolarıdır.

Eğitimin amacı, yukarıdaki gerçekler dikkate alınarak, donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştirmektir.

Eğitim Programı Ders İçeriği

Ders saatleri               : 17.40-19.30 (Her gün 2 ders)
Toplam ders sayısı      : 80 (İlk 64 ders MEB Onaylı Sertifika Programı. Takip eden 16 ders TDV-SABEL Sertifikası Programı)
Eğitimin yeri                : Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (UYDYO)
Eğitim sınıfı                  : LD 4

Bilkent Üniversitesi Güz Yarıyılı Akademik Takvimi
Güz Dönemi : 09 Ekim 2018 Salı, 13 Aralık 2018 Perşembe
Bahar Dönemi : 19 Şubat 2019 Salı 25 Nisan 2019 Perşembe

TDV Eğitim Takvimi

9 Ekim 2018 Salı

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I

Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

11 Ekim 2018 Perşembe

Dış Ticaret Terminolojisi ve “Terim Uzmanlığı” I

Dış Ticaret Terminolojisi II

16 Ekim 2018 Salı

İhracat ve İthalatın Genel Yapısı

İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)

18 Ekim 2018 Perşembe

İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)

Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

23 Ekim 2018 Salı

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

25 Ekim 2018 Perşembe

Akreditif Akışı / Süreç Analizi I

Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

30 Ekim 2018 Salı

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010

Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

1 Kasım 2018 Perşembe

Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı – İthalatçı ve Banka)

Dış Ticaretin Finansmanı II (Sendikasyon vb.)

6 Kasım 2018 Salı

İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel

İhracatta Devlet Yardımları I

8 Kasım 2018 Perşembe

İhracatta Devlet Yardımları II

KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

13 Kasım 2018  Salı

Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I

Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II

15 Kasım 2018 Perşembe

Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması III

Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

20 Kasım 2018 Salı

Uluslararası Pazarlama I

Uluslararası Pazarlama II

22 Kasım 2018 Perşembe

Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme

Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

27 Kasım 2018 Salı

E-Ticaret Uygulamaları I

E-Ticaret Uygulamaları II

29 Kasım 2018 Perşembe

E-Ticaret Uygulamaları III

E-Ticaret Uygulamaları IV

4 Aralık 2018 Salı

Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü

Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

6 Aralık 2018 Perşembe

Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi

Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

11 Aralık 2018 Salı

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi

Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

13 Aralık 2018 Perşembe

Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I

Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

YARIYIL ARASI

BAHAR YARIYILI

19 Şubat 2019 Salı

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II

21 Şubat 2019 Perşembe

Belge Doldurma Tekniği I

Belge Doldurma Tekniği II

26 Şubat 2019 Salı

Nakliye ve Lojistik

Navlun ve Sigorta

28 Şubat 2019 Perşembe

Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I

Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

5 Mart 2019 Salı

Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

7 Mart 2019 Perşembe

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat

İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

 12 Mart 2019 Salı

“Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi

Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

14 Mart 2019 Perşembe

ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi

Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

19 Mart 2019 Salı

Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri

Mali Belgeler ve Mali Defterler

20 Mart 2019 Çarşamba

Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi

Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

26 Mart 2019 Salı

Vaka Analizleri (Case Studies)

Vaka Analizleri (Case Studies)

28 Mart 2019 Perşembe

Vaka Analizleri (Case Studies)

Vaka Analizleri (Case Studies)

64 Saatlik MEB Sertifika Programı’nın sonu.

Katılımcılar TDV – SABEL Sertifikası almak istedikleri takdirde takip eden derslere de katılmak zorunluluğundadırlar.

2 Nisan 2019 Salı

AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi

Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri

4 Nisan 2019 Perşembe

İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması

Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

9 Nisan 2019 Salı

Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama

11 Nisan 2019 Perşembe

Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları

AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

16 Nisan 2019 Salı

AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler

Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri

18 Nisan 2019 Perşembe

Türkiye-AB Ticaretinde Finansman

Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

24 Nisan 2019 Çarşamba

“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I

“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II

25 Nisan 2019 Perşembe

“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” I

“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” II

16 saatlik SABEL Programı’nın sonu

80 saatlik tüm eğitimin sonu

transporn.vip