08 Ekim 2019 – Bilkent Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı – ANKARA

Eğitim Programı Ders İçeriği
Ders saatleri : 17.40-19.30 (Salı ve Perşembe günleri 2 ders)
Toplam ders sayısı : 80 (İlk 64 ders MEB Onaylı Sertifika Programı; takip eden 16 ders TDV-SABEL Sertifikası Programı)
Eğitimin yeri : Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (UYDYO)
Eğitim sınıfı : LD 4
Ankara     : 08 Ekim 2019- 30 Nisan 2020

 Sertifika Programı’nın Uygulanması ve Süreç Hakkında Genel Bilgi:
– Eğitim, Bilkent öğrencilerine de, Vakfımızın Ankara ve İstanbul’da yapacağı programlarla aynı içerikle verilecektir.
– Güz Dönemi : 08 Ekim 201912 Mart 2020  Bahar Dönemi : 24 Mart 2020 – 30 Nisan 2020  olarak öngörülmektedir.

– Derslerin Salı ve Perşembe günleri saat 17.40-19.30 arasında iki ders saati olarak uygulanacaktır.
– Eğitimin, geçen dönem olduğu gibi birbirinden bağımsız iki ünite halinde değil tek bir eğitim olarak uygulanacaktır.
– Bu dönem, 64 saatlik temel eğitimimize, Almanya’da yerleşik SABEL Schulen adındaki eğitim kurumuyla yaptığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde 16 saatlik“Türkiye-AB Ticareti” başlıklı bölüm eklenmiş ve toplam süre 80 saate çıkmıştır.
– Derslerin % 80’ine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
Öğrenciler için seçenekler şunlardır:
Seçenek 1: Eğitimin 64 saatlik bölümüne katılarak TDV onaylı sertifika almak.
Seçenek 2: Eğitimin 80 saatlik tamamına katılarak TDV onaylı sertifika ile birlikte SABEL Schulen logosu da taşıyan “TDV-SABEL Sertifikası” almak.

Başvuru:
– İnternet üzerinden veya doğrudan Vakfa gelinerek Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
– Bu bedel, kredi kartı, banka havalesi (ANKARA DANIŞMANLIK, TEMSİLCİLİK, YAYIN, EĞİTİM TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 

Eğitim Bedeli: 1800,00-TL,
IBAN NO:TR60 0001 0016 7152 0764 6350 01) veya nakit olarak ödenebilecektir.
– Sadece World ve Kredi Kartları için geçerli olmak üzere, 5 eşit taksitte (360.-TL) ödeme olanağı da bulunmaktadır..

Kariyer bilgileri:

– Mesleki kariyer olarak “Dış Ticaret Uzmanlığı”, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
– Hükümetin, “2023 Yılında 500 Milyar Dolar İhracat” sloganıyla koyduğu hedef, bu mesleği yakın ve orta vadede daha da önemli hale getirmiştir.
– Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023’e kadar sektördeki istihdam öngörüsü, yılda ortalama 20.000 beyaz yakalıdır.
– 1980’den bu yana tüm Hükümet Programlarındaki “Ülkenin kalkınması ihracata dayalı olacak ve gerekli planlamalar bu doğrultuda yapılacaktır” ilkesi mesleğin önemini bir kat daha ön plana çıkarmaktadır.
– 2013 TÜİK verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret hacmi 400 milyar ABD dolarıdır. DTÖ (WTO) verilerine göre 2013 dünya ticaret hacmi ise 18,7 trilyon ABD dolarıdır.

Eğitimin amacı, yukarıdaki gerçekler dikkate alınarak, donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştirmektir.

GÜZ YARIYILI

08 Ekim 2019 Salı
Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret I
Başlarken A’dan Z’ye Dış Ticaret II

10 Ekim 2019 Perşembe

Dış Ticaret Terminolojisi ve “Terim Uzmanlığı” I
Dış Ticaret Terminolojisi II

15 Ekim 2019 Salı

İhracat ve İthalatın Genel Yapısı
İhracat ve İthalat Türleri (Karşılaştırmalı)

17 Ekim 2019 Perşembe

İhracat ve İthalat Akışı (Karşılaştırmalı)
Uluslararası Ticarette Damping ve Sübvansiyon

22 Ekim 2019 Salı

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II

24 Ekim 2019 Perşembe

Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

30 Ekim 2018 Çarşamba (29 Ekim Resmi tatil olduğundan)

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010
Alternatif Finansman Araçları (Faktoring vd.)

31 Ekim 2019 Perşembe

Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı – İthalatçı ve Banka)
Dış Ticaretin Finansmanı II (Sendikasyon vb.)

5 Kasım 2019 Salı

İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
İhracatta Devlet Yardımları I

7 Kasım 2019 Perşembe

İhracatta Devlet Yardımları II
KOSGEB’in Sağladığı İhracat Destekleri

12 Kasım 2019  Salı

Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II

14 Kasım 2019 Perşembe

Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması III
Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

19 Kasım 2019 Salı

Uluslararası Pazarlama I
Uluslararası Pazarlama II

21 Kasım 2019 Perşembe

Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

26 Kasım 2019 Salı

E-Ticaret Uygulamaları I
E-Ticaret Uygulamaları II

28 Kasım 2019 Perşembe

E-Ticaret Uygulamaları III
E-Ticaret Uygulamaları IV

3 Aralık 2019 Salı

Kambiyo (Döviz) Mevzuatının Dünü Bugünü
Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

5 Aralık 2019 Perşembe

Yatırım Teşvikleri / Dış Ticaret Firmaları Açısından Önemi
Yatırım Teşvikleri / Teşvik Belgesi Alma Süreci

10 Aralık 2019 Salı

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

12 Aralık 2019 Perşembe

Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

YARIYIL ARASI
BAHAR YARIYILI

18 Şubat 2020 Salı

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler I
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler II

20 Şubat 2020 Perşembe

Belge Doldurma Tekniği I
Belge Doldurma Tekniği II

25 Şubat 2020 Salı

Nakliye ve Lojistik
Navlun ve Sigorta

27 Şubat 2020 Perşembe

Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II

3 Mart 2020 Salı

Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Örnekleri
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

5 Mart 2020 Perşembe

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Geçici İthalat
İhraç Kaydıyla Satış / Vergi, Resim, Harç İstisnaları

  10 Mart 2020 Salı

“Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

12 Mart 2020 Perşembe

ICC ve ITC Tip Sözleşmesi Analizi
Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

BAHAR TATİLİ

24 Mart 2020 Salı

Şirket Türleri ve Örneklerle Şirket Kuruluş Süreçleri
Mali Belgeler ve Mali Defterler

26 Mart 2020 Perşembe

Bilanço Okuma ve Gelir Tablosu Analizi
Dış Ticaret Muhasebesi / İhracatta KDV İadesi

31 Mart 2020 Salı

Vaka Analizleri (Case Studies)
Vaka Analizleri (Case Studies)

2 Nisan 2020 Perşembe

Vaka Analizleri (Case Studies)
Vaka Analizleri (Case Studies)

64 Saatlik MEB Sertifika Programı’nın sonu.
Katılımcılar TDV – SABEL Sertifikası almak istedikleri takdirde takip eden derslere de katılmak zorunluluğundadırlar.

7 Nisan 2020 Salı

AB ve Almanya’nın Dış Ticaret Gelişimi
Türkiye-AB / Almanya Ekonomik ve Ticari İlişkileri

9 Nisan 2020 Perşembe

İdari Yapı / Mevzuat Yapısı ve Uygulamaya Yansıması
Türkiye-AB / Almanya Karşılıklı Yatırımlar

14 Nisan 2020 Salı

Menşe Konusu , “Eşik Fiyat” , “Telafi Edici Vergi”
Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu ve Uygulama

16 Nisan 2020 Perşembe

Türkiye ile AB / Almanya’da Karşılıklı İş Olanakları
AB Özelinde Sözleşmeler ve İletişim Stratejisi

21 Nisan 2020 Salı

AB Pazarı İçin Hatırlanması Gerekenler
Alıcı / Tedarikçi Bulma Yöntemleri

22 Nisan 2020 Çarşamba (23 Nisan Perşembe Resmi Tatil)

Türkiye-AB Ticaretinde Finansman
Euler Hermes ve Diğer Exim Banklar

28 Nisan 2020 Çarşamba

“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” I
“Türkiye’den Almanya’ya İhracat Yapıyoruz” II

30 Nisan 2020 Perşembe

“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” I
“Almanya’dan Türkiye’ye İthalat Yapıyoruz” II

16 saatlik SABEL Programı’nın sonu
80 saatlik tüm eğitimin sonu

asexon.com
1
×
Merhaba,
size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bana yazmak için WhatsApp ikonuna bir kez tıklayınız.


* Önemli Not:
- Vakfımıza WhatsApp Araması ile ulaşılamamaktadır.
- Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında iletişime geçiniz.